Dialog Antara Tamadun

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dialog Antara Tamadun by Mind Map: Dialog Antara Tamadun

1. Maksud

1.1. komunikasi 2 hala

1.2. antara pihak yang mempunyai pegangan @ pandangan berbeza

2. Prinsip

2.1. kedua pihak mempelajari sesuatu & mengalami perubahan ke arah kebaikan

2.2. projek yang bermanfaat kepada kedua pihak

2.3. peserta dialog perlu hadir dalam keadaan ikhlas

2.4. menyatakan pendirian dengan jelas

2.5. cuba memahami persepsi @ pengalaman rakan dialog

2.6. bersifat kritikal secara minima

2.7. peserta dialog tidak boleh prejudis

3. Halangan

3.1. conversion @ tukar agama

3.2. rasa rendah diri (inferiority complex)

3.3. innuendo sosial (sindiran)

3.4. syak wasangka

4. Etika

4.1. sikap bersetuju untuk tidak bersetuju

4.2. menghormati perbezaan

4.3. menghargai ketidakbolehan pihak tertentu untuk menerima sesuatu pandangan

4.4. keikhlasan

4.5. simpati & empati

4.6. kesabaran & alertness (kepantasan memahami sesuatu)

5. Kesan

5.1. mengenal erti sensitiviti antara kaum

5.2. memahami & menghormati perbezaan agama, bahasa & kebudayaan

6. Jenis

6.1. dialog dalaman

6.1.1. tamadun di Malayia

6.2. dialog luaran

6.2.1. tamadun Barat

6.2.2. tamadun Islam

6.2.3. tamadun Asia

7. Sebab

7.1. dasar divide & rule

7.2. sistem pendidikan berasingan

7.3. perbezaan agama, bangsa & kebudayaan