DIALOG ANTARA TAMADUN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DIALOG ANTARA TAMADUN by Mind Map: DIALOG ANTARA TAMADUN

1. DEFINISI

1.1. Sebuah komunikasi dua hala antara individu (pihak) yang mempunyai pegangan atau pandangan yang berbeza

2. KONSEP

2.1. Ingin mencapai sesuatu subjek atau perkara yang tertentu, dengan tujuan ingin mencapai kebenaran yang bertambah lagi daripada pihak yang satu lagi.

3. PERANAN

3.1. Dapat melahirkan indivdu atau masyarakat yang berani menegakkan kebenaran.

3.2. Supaya dapat menjana individu atau masyarakat yang bijak berbahas dengan huraian fakta dan pandangan logik.

4. KAEDAH

4.1. Menganjurkan sikap bersetuju untuk tidak bersetuju, menghormati perbezaan, menghargai ketidakbolehan pihak-pihak tertentu untuk menerima sesuatu pendangan, keikhlasan, simpati dan empati, kesbaran dan alertness (kepantasan memahami sesuatu).

5. GARIS PANDUAN

5.1. Menghormati pendapat dan pendangan orang lain.

5.2. Membuat kajian mengenai pihak musuh untuk mencapai kejayaan.

5.3. Menyesuaikan penggunaan bahasa dan konteks formal.

6. HALANGAN

6.1. Conversion atau fenomena bertukar agama.

6.1.1. Orang beranggapan bahawa dialog tidak wajar diadakan kerana ia boleh mengakibatkan pendialog mengubah agamanya.

6.2. Rasa rendah diri (inferiority complex)

6.2.1. Perasaan rasa rendah diri dan tidak bersedia untuk berdialog.

6.3. Innuendo sosial

6.3.1. Perasaan tidak senang apabila di kalangan penganut yang sama.

6.4. Syak wasangka

6.4.1. Sering wujud rasa curiga terhadap para penganjur dan pendialog terhadap tujuan dialog diadakan.