DIALOG ANTARA TAMADUN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DIALOG ANTARA TAMADUN by Mind Map: DIALOG ANTARA TAMADUN

1. vi. Berkongsi perspektif dalam menyelesaikan masalah dalam pelbagai aspek

2. ii. Inferiority complex

3. KONSEP

3.1. suatu komunikasi interaktif antara dua individu atau pihak yang mempunyai nilaidan pandangan yang berbeza merangkumi hiwar ( dialog interaksi ) ,munazarah( mencarikebenaran ) dan mujadalah ( menyanggah pendapat yang salah ) di dalam isu-isukenegaraan ,wilayah, agama , bangsa , etnik , suku, budaya , pemikiran , sejarah dan juga masa kini.

4. PERANAN

4.1. 1. Sebagai perundingan

4.2. ii. Interaksi positif antara dua pihak

4.3. iii. Komunikasi dua hala atau lebih

4.4. iv. Perkembangan sains dan teknologi

4.5. v. Memupuk persefahaman dan pengertian

5. HALANGAN

5.1. i. Conversion

5.2. iii. Innuendo sosial

5.3. iv. Syak wasangka

5.4. v. Sikap fanatik dan perkauman

5.5. vi. Kekurangan toleransi

5.6. vii. Sifat kepelbagaian budaya

5.7. viii. Polarisasi kaum yang berada pada tahap kritikal

5.8. ix. Ketidakfahaman etnik dan jurang pemisah

5.9. x. Tidak memahami dan menghormati antara satu sama lain

5.10. xi. Menganggap dialog sebagai satu ancaman

5.11. xii. Menganggap dialog kegiatan tidak bermanfaat

6. KAEDAH

6.1. Sikap keterbukaan antara dua pihak

7. GARIS PANDUAN

7.1. Menghormati pandangan dan perspektif orang lain