Ознаки подібності трикутників

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ознаки подібності трикутників by Mind Map: Ознаки подібності трикутників

1. Перша ознака подібності

1.1. Якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам іншого, то такі трикутники подібні.

1.1.1. Якщо ∢B=∢E і ∢C=∢F, то ΔABC∼ΔDEF.

2. Друга ознака подібності

2.1. Якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам другого трикутника і кути, утворені цими сторонами, рівні, то такі трикутники подібні.

2.1.1. Якщо ABDE=ACDF і ∢A=∢D, то ΔABC∼ΔDEF.

3. Третя ознака подібності

3.1. Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам іншого, то такі трикутники подібні.

3.1.1. Якщо ABDE=BCEF=ACDF, то ΔABC∼ΔDEF.