Dialog Antara Tamadun

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dialog Antara Tamadun by Mind Map: Dialog Antara Tamadun

1. Definisi : dialog ialah sebuah komunikasi dua hala antara individu yang mempunyai pegangan atau pandangan yang berbeza mengenai sesuatu subjek yang tertentu, dengan tujuan ingin mencapai kebenaran yang bertambah lagi daripada pihak lain.

2. Peranan : memanfaatkan keadaan di mana nilai tamadun yang diwarisi rakyat Malaysia banyak mempunyai persamaan dari segi adab dan kemanusiaanm, kepentingan alam tabii dan keperluan hidup berharmoni dengannya.

3. Kaeah Dialog

3.1. kedua-dua pihak mempelajari sesuatu, dan sesudah itu mengalami perubahan ke arah kebaikan

3.2. dialog agama bermanfaatkan kepada dua pihak yang terlibat

3.3. dialog perlu hadir dalam keadaan yang ikhlas

3.4. memahami persepsi dan pengalaman rakan dialognya

3.5. bersifat kritikal secara minima

3.6. tidak mempunyai pra-andaian yang tidak boleh diubah

4. Garis Panduan

4.1. pertemuan di antara hati dan fikiran

4.2. pengalaman berjalan bersama

4.3. buka suatu debat

5. Halangan kepada Dialog

5.1. fenomena bertukar agama

5.2. rasa rendah diri

5.3. innuendo sosial

5.4. syak wasangka