Werkwoord Spelling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Werkwoord Spelling by Mind Map: Werkwoord Spelling

1. Stam van het werkwoord

1.1. Kijken->kijk, blozen -> bloos etc.

1.2. Scheidbare werkwoorden

1.2.1. (terugvinden) Ik vind mij tas terug

2. Voltooid en onvoltooid deelwoord

2.1. Voltooid deelwoord begin = be, ge, ver en her

2.2. Onvoltooid deelwoord = altijd laatste letter = D

3. Zwakke werkwoorden ( VT )

3.1. Enkelvoud = stam + de of te

3.2. meervoud = stam + den + ten

3.3. speel ---> speelde, werk ---> werkte

4. Sterkewerkwoorden ( VT )

4.1. kijken --> keken, vries --> vroor etc.

5. Is het de persoonsvorm?

5.1. Ja

5.1.1. TT

5.1.1.1. Anders in het enkelvoud: stam + t

5.1.1.2. Ik erbij of jij erachter: alleen de stam

5.1.1.3. In het meervoud: hele ww

5.1.2. VT

5.1.2.1. Zwak enkelvoud: stam + de of te

5.1.2.2. Zwak meervoud: stam + den of ten

5.1.2.3. Sterk: klankverandering, zo kort en eenvoudig mogelijk

5.1.2.4. Laatste letter -d of -t? gebruik het kofschip: zit de laatste letter in het kofschip

5.1.2.4.1. Ja?: + t

5.1.2.4.2. Nee?: + d

5.2. Nee

5.2.1. Altijd: schrijf het woord zo kort mogelijk