DIALOG ANTARA TAMADUN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DIALOG ANTARA TAMADUN by Mind Map: DIALOG ANTARA TAMADUN

1. DEFINISI

1.1. Dialog ialah sebuah komunikasi dua hala antara individu(pihak) yang mempunyai pengangan atau pandangan yang berbeza mengenai sesuatu subjek atau perkara.

2. PERANAN

2.1. Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum dapat memahami sensitiviti kaum lain.

2.2. Menghilang rasa kesangsian dan syak wasangka antara satu sama lain.

2.3. Membina persaudaraan , perpaduan dan keharmonian

3. KAEDAH

3.1. - Bersifat terbuka untuk mendengar pandangan orang lain. -

4. GARIS PANDUAN

4.1. Tidak menyentuh sensitiviti kaum lain.

4.2. Menggunakan bahasa yang sopan dan baik ketika berdialog.

4.3. Menghormati orang lain ketika mereka sedang berdialog.

4.4. Memahami presepsi dan pengalaman orang lain ketika mereka sedang berdialog

5. HALANGAN

5.1. Conversion atau fenomenaa bertukar agamaa

5.2. Inferiority complex atau rasa rendah diri

5.3. Innuendo sosial atau perasaan tidak senang apabila di kalangan penganut yang sama aakan ada pihak-pihak yang mepersoalkan ketulenan iman seseorang

5.4. Syak wasangka