מבוא לכימיה

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
מבוא לכימיה by Mind Map: מבוא לכימיה

1. הטבלה המחזורית

1.1. מושגים

1.1.1. מספר אטומי

1.1.1.1. מספר פרוטונים

1.1.2. מספר מסה

1.1.2.1. מספר פרוטונים וניוטרונים

1.2. מבנה הטבלה

1.2.1. טור

1.2.1.1. מספר אלקטרונים ברמה האחרונה

1.2.2. שורה

1.2.2.1. מספר רמות אנרגיה זהה

1.3. תוכן הטבלה

1.3.1. טור 1

1.3.1.1. מתכות אלקליות

1.3.1.1.1. 1 אלקטרון ערכיות

1.3.2. טור 2

1.3.2.1. מתכות עפרתיות-אלקליות

1.3.2.1.1. 2 אלקטוני ערכיות

1.3.3. טור 7

1.3.3.1. הלוגנים

1.3.3.1.1. 7 אלקטרוני ערכיות

1.3.4. טור 8 ואחרון

1.3.4.1. גזים אצילים

1.3.4.1.1. 8 אלקטרוני ערכיות

1.3.4.1.2. אורביטל מסוג S

1.3.5. הגדרות נוספות

1.3.5.1. מתכות

1.3.5.1.1. מוצג בטמפ' החדר

1.3.5.1.2. מוליכות חשמלית

1.3.5.1.3. ברק

1.3.5.2. אל מתכות

1.3.5.2.1. גזים או נוזלים בטמפ' החדר

1.3.5.2.2. ללא מוליכות חשמלית

1.3.5.3. מתכות למחצה

1.3.5.3.1. מוליכות חשמל בתנאים מיוחדים

2. מבנה האטום - מצגת מצורפת

2.1. אלקטרון

2.1.1. רמות אנרגיה

2.1.1.1. מרחק אלקטרון מהגרעין

2.1.1.2. אנרגיית האלקטרון ברמה

2.1.1.3. אכלוס אלקטרונים

2.1.1.3.1. רמת ערכיות

2.1.2. משיכה חשמלית

2.1.2.1. משפיע על

2.1.2.1.1. רדיוס אטומי

2.1.2.1.2. אנרגיית יינון

2.1.2.2. New Topic

2.1.3. מודלים

2.1.3.1. מבנה לואיס

3. מצגות תרגול

3.1. מושגי יסוד

3.2. מבנה האטום

4. מורה פרטי - עומרי אירם

4.1. 052-5121007

4.2. [email protected]

5. איזוטופים

5.1. קרינה רדיואקטיבית - מצגת מצורפת

5.1.1. סוגי קרינה

5.1.1.1. קרינת אלפא

5.1.1.1.1. חדירות נמוכה

5.1.1.2. קרינת בטא

5.1.1.3. קרינת גמא

5.1.1.3.1. אנרגתית מאוד

5.1.1.3.2. חדירות גבוהה

5.2. זמן מחצית חיים

5.3. אטומים עם אותו מספר אטומי אך מסה אטומית שונה

5.3.1. תכונות כימיות זהות

5.3.1.1. מסיסות

5.3.1.2. חסינות כימית בחום

5.3.1.3. עמידות כימית

5.3.2. תכונות פיזיקליות שונות

5.3.2.1. צפיפות

5.3.2.2. מסה

5.3.2.3. מצב צבירה

5.3.2.4. מוליכות חום

5.3.2.5. מוליכות חשמלית

5.4. ביקוע והיתוך

5.4.1. תגובת שרשרת

6. גרעין

6.1. פרוטון

6.2. ניוטרון