Система корекційної освіти (горизонтально-вертикальна)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Система корекційної освіти (горизонтально-вертикальна) by Mind Map: Система корекційної освіти (горизонтально-вертикальна)

1. Позитивні сторони й досягнення

1.1. Достатня матеріальна база

1.2. Наявність відповідних умов для надання корекційної допомоги

1.3. Забезпеченість сучасними навчально-методичними матеріалами

1.4. Організація професійно-трудової підготовки

1.5. Організація дозвілля

2. Недоліки

2.1. Уніфікованість, що унеможливлює забезпечення освітніх потреб всіх учнів, заважає впроваджувати різноваріантні навчальні програми, вносити необхідні зміни до навчальних планів.

2.2. Ізольованість дітей з психофізичними порушеннями у спеціальних школах-інтернатах.

2.3. Відчуження сім’ї від виховного процесу, соціальна інфантильність учнів, обмеженість розвитку життєвих компетенцій.

2.4. Недостатня соціально-практична спрямованість навчального процесу, наслідки якої – низький рівень сформованості соціально-побутової компетентності учнів, незадовільна орієнтація в системі соціальних норм і правил, відсутність навичок самостійної життєдіяльності.

2.5. Недостатнє науково-методичне та навчальне забезпечення освітнього процесу дітей з важкими патологіями, які потребують додаткових освітніх та корекційно-реабілітаційних послуг.

3. Спеціальна освіта

3.1. це система спеціальних дошкільних навчальних закладів, спеціальних загальноосвітніх шкіл/шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, призначених для розвитку, навчання і виховання дітей з психофізичними порушеннями (з порушеннями слуху, зору, мовлення, опорно-рухового апарату, інтелекту та затримкою психічного розвитку, зі складними порушеннями)

4. Горизонтальна структура спеціальної освіти в Україні (представлена 8-ма типами спеціальних закладів)

4.1. для дітей з порушеннями слуху

4.2. слабочуючих

4.3. з порушеннями зору

4.4. слабозорих

4.5. з тяжкими порушеннями мовлення

4.6. з порушеннями опорно-рухового апарату

4.7. для розумово відсталих

5. Основні державні навчальні заклади

5.1. спеціальні загальноосвітні школи-інтернати

5.1.1. Міністерство освіти

5.2. навчально-реабілітаційні центри

5.2.1. Міністерство соціальної політики

5.3. спеціальні класи в загальноосвітніх навчальних закладах масового типу

5.3.1. Міністерство освіти

5.4. дитячі будинки-інтернати

5.4.1. Міністерство соціальної політики

5.5. спеціалізовані будинки дитини

5.5.1. Міністерства охорони здоров'я

6. Вертикальна структура (визначається віковими періодами)

6.1. Раннього дитинства (від 0 до 3 років)

6.2. Дошкільний період (з 3 до 6-7 років)

6.2.1. заклади компенсуючого типу

6.2.2. спеціальні

6.2.3. санаторні

6.2.4. комбінованого

6.2.5. центри розвитку дитини

6.3. Період шкільного та професійного навчання ( з 6-7 до 16 - 21 років)

6.3.1. загальноосвітні навчальні заклади

6.3.1.1. спеціальні школи (школи-інтернати) I-III ступенів

6.3.1.2. навчально-реабілітаційні центри;

6.3.1.3. школи I-III ступенів з інклюзивними та (або) спеціальними класами

6.3.2. професійно-технічні навчальні заклади