Media ja kuvien viestit , KU3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Media ja kuvien viestit , KU3 by Mind Map: Media ja kuvien viestit , KU3

1. kuva mediassa

1.1. kuvajournalismi, mainonta, viihteen kuvat, populaarikulttuuri, sarjakuva, www-sivujen ja tietokonepelien kuvailmaisu

2. graafinen suunnittelu

2.1. taitto,

2.2. kuvan muokkaus- ja siirtomenetelmät

2.3. typografia,

3. mediakuvien aatekriittinen ja kulttuurinen tarkastelu eri aikoina, paikoissa ja osakulttuureissa

4. valokuva mediassa

5. elokuva ja video:

5.1. perinteinen ja uudistuva kuvakerronta

6. visuaalisuus tuotteistamisessa ja tuotemerkkien luomisessa