Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Media ja kuvien viestit , KU3 by Mind Map: Media ja kuvien viestit , KU3
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Media ja kuvien viestit , KU3

kuva mediassa

kuvajournalismi, mainonta, viihteen kuvat, populaarikulttuuri, sarjakuva, www-sivujen ja tietokonepelien kuvailmaisu

graafinen suunnittelu

taitto,

kuvan muokkaus- ja siirtomenetelm├Ąt

typografia,

mediakuvien aatekriittinen ja kulttuurinen tarkastelu eri aikoina, paikoissa ja osakulttuureissa

valokuva mediassa

elokuva ja video:

perinteinen ja uudistuva kuvakerronta

visuaalisuus tuotteistamisessa ja tuotemerkkien luomisessa