Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Media ja kuvien viestit , KU3 by Mind Map: Media ja kuvien viestit , KU3
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Media ja kuvien viestit , KU3

kuva mediassa

kuvajournalismi, mainonta, viihteen kuvat, populaarikulttuuri, sarjakuva, www-sivujen ja tietokonepelien kuvailmaisu

graafinen suunnittelu

taitto,

kuvan muokkaus- ja siirtomenetelm├Ąt

typografia,

mediakuvien aatekriittinen ja kulttuurinen tarkastelu eri aikoina, paikoissa ja osakulttuureissa

valokuva mediassa

elokuva ja video:

perinteinen ja uudistuva kuvakerronta

visuaalisuus tuotteistamisessa ja tuotemerkkien luomisessa