Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tidsplan 2011 by Mind Map: Tidsplan 2011
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Tidsplan 2011

Uge 1

Mandag 28/2

9.30, Øvelse (Henrique, Jens, Jan), Prolog, Musik og stemning (Henrique), Rundkreds-check-in (Jan starter), Cirkelleg, bind for øjnene og dijeridoo (Henrique starter), Turbo derive - inkl. bind for øjnene (Jens overtager stafetten fra Henrique), Huske at de skal beholde båndene (Jan), Alle sanser og tyngdekraft (oppe - nede), Huske denne del denne gang?, Tagge rummet med noter om atmosfære, Diskussion om Atmosfærer - give tid til hinanden (Jan overtager stafetten fra Jens), Dokumentation, Time lapse kamera (Jens), Video fra diskussion? (i baggrunden - diskussion er vigtigere end registrering her), Fotos - rumlige tags (Jan/Henrique), Resultater, Tilegnet rum, Genfortalt (beskrevet) tilegnelse, (Urban) forskellighed i tilegnelse

12.00, Øvelse (Jens/Jan), Fordrejning, Bearbejdning af rummet - malertape + div materialer (Jens overtager stafetten fra Jan), Diskussion af de sociale dynamikker i "sandkassen" (Jan overtager stafetten fra Jens), Dokumentation, Time lapse kamera (Jens), Video fra diskussion? (i baggrunden - diskussion er vigtigere end registrering her), Fotos/video - rumlige tags (Jan), Resultater, Rumlig 'konflikt', Forskel på ord og handling, Fordrejet indretning

14, Oplæg, Byen og det urbane (Jan suppleret af Jens)

16, Tak for i dag/gruppeinddeling (Jan), Gruppedannelse ud fra farven på deres bånd, Evt. allerede test af smart phones her? (Jens)

Tirsdag 1/3

9.00, Oplæg, Urban aktionsforskning (Jan), Skal rykkes jan kommer kl 11.30 - metode oplæg efter kortlægning - 45 min inkl frokost

10.30 (oplægget kan gøres kortere og give mere tid til tweet), Øvelse: Amager Øst-tweet (Jens), "Vi smutter"-tweet direkte på kort, Exploration - inden for 500 meter, 12.00: Præsentation med brug af twitter kort - kombineret med frokost, Kan kortet gøres med dynamisk?, Resultat: Tweet-kort, Dokumentation: Live-tweet-kort-optagelse?

13.00, Gåtur: Ældre, Ole, Resultat: Tweets, Hvordan og af hvem?, Dokumentation: Tweets/Video?/Foto?

14.00, Gåtur: Ung: Kristian?, Resultat: Tweets, Hvordan og af hvem?, Dokumentation: Tweets/Video?/Foto?

15.00, Genfortælling, Resultat, Forskellige repræsentationer af Amager øst (socialt og fænomenologisk forskellig slags viden), Kan dette dokumenteres "live" via twitter?

Onsdag2/3

9.30, Oplæg, Urbant procesdesign (Jan og Jens)

11.00, Sæt i gang!, Opgave: 2 siders design præsentation - præsenteres ved start, forventes færdiggjort til tirsdag i næste uge

14.00, Hvor er vi?, Designorienteret problemformulering, Anders, Alt andet end økonomisk kapital, Ud og præsentere sponsormuligheder, Lokal kommunikation, Ud og f.eks. snakke med lokale skoler

14.30, Dannelse af koordinerende grupper (Sker efter gruppeinddeling på tværs af de således etablerede grupper), Sponsorgruppe, Koordinere forskellige gruppers spons-arbejde, Designe pdf af sponsorplakat, Pressegruppe, finde både etablerede og alternative kanaler, Forfatte og koordinere bidrag til pressemeddelelse, Koordinere overordnet linje i eventen den 10. marts

Torsdag 3/3

9.30, Oplæg: urban kommunikation, En uge til og præsentationsværktøjer, Præsentation af presseopgave

14.00, Hvor er vi?, Kommunikativ problemformulering, Pressemeddelelse, Overordnet manchet, Præsentation af enkelte gruppeprojekter, Sponsorplakat?, Lokal journalist er med

14.30, Afsæt til selvstændigt arbejde, Formulering af opgave:, 2-siders design-rationale 1. Viden/metode 2. Procesdesign (herunder lokal samarbejdspartner) 3. Erfaringer, Målrettet opsøge lokalt samarbejde, Formidlingsmetoder?, De skal overveje, hvordan de vil dokumentere deres respektive dele af eventen, så processen fremgår, Program for den kommende uge, Tirsdag fælles status, Torsdag offentligt projekt, Fredag RUC præs

Fredag 4/3

Frit arbejde - Tårnet er åbent

Uge 2

Mandag 7/3

Frit arbejde - Tårnet er åbent

Tirsdag 8/3

9.30, Hvor er vi? fælles status, Præsentation af opgaveløsning

10.30

13.00, Gruppevejledning

Onsdag 9/3

Design/Viden/Kommunikation, Gruppevejledning, PROBLEM: JAN har dobbeltforelæsning på SamBas-uddannelsen på RUC. Først i byen fra kl. tidligst 13

Torsdag10/3

Produktion!, Gruppevejledning

15.00-18.00, Offentligt arrangement, Journalist- igen, Lokalt netværk, Supertanker netværk

Fredag11/3

9-10, Indformulér reflektion

10, Præsentation

Todo

Lave oplæg til Henriques - Atmosfære og lyd, mandag

Mødes i uge 8

Diverse indkøb

Små og store postits

Kedeldragter, TAger de dem med selv? NEJ - SKAL VI IKKE PRØVE NOGET SPONS?

Bind for øjne - gruppe farver, Jan har fra sidst

Maletape

rør - lister: nemme materialer, Lægter - skruer - 2 skruemaskiner

Produktion af sponsorplakat, Print hos RUC

Tuscher

Kaffe the morgenbrød UHT mælk

Diverse forberedelse

Borde og stole?, er det nok hvad vi har fra Gecekondu? NEJ - ER DET MON NOGET VI KAN ORDNE UNdER ISTANDSÆTTELSEN? UD OVER 4 EKSTRA GRUPPEARBEJDSBORDE SKAL VI HAVE STOLE TIL

Sørge for trådløst internet kører!, Jan skriver mail til Christian

El til elkoger m.m., Jan skriver mail til Christian

Afkrydsningsskema

AV

Projektor, Lån på RUC

Lyd, PC højtalere, JB - backup

Dokumentation

Alm kamera, Hvem tager de gode billeder?

Time lapse - iPhone

Video interview?

Lokal kontakt

Folk til gåtur, Ung, Tirsdag den 1/3 kl 13, Gammel, Tirsdag den 1/3 kl 14

Pressekontakt, Invitere til pressemøde Torsdag3/3 kl 14.00, Tjekke deadlines for lokalaviser, Amager østen, Amager lokalavis, Invitere til event den 10/3 kl 15.00

Bearbejde oplæg

For det meste hurtige tilpasninger og oppdateringer :-)  

Byen og det Urbane

Urban aktionsforskning - metoder m.m.

Urbant procesdesign

Urban Kommunikation

Kommunikation

RUC præsentation (16. februar), Sammensætte dokumentation, Lave film, Præsentation onsdag d. 16 9.30 - 11.30, Finde ud af hvem der præsenterer - JB og JLL er der ikke, Samle materiale, Twitter film, Drømme film, Diverse fotos, Diverse filmstumper, Præsentation på Humtek hjemmeside, Ændre den eksisterende præs, Nyt tekstudkast

Kortlægning, Forberede Twitter, Forsøge at få billeder og måske video med denne gang, Tjekke udvidet brug af twitter - kommentarer/diskussion

Få website op at køre, uploade kort materiale, Lave kort med 500 m. radius til både stud. og gåturene

sende mail ud, Fredag - når vi har mailadresser, Program for workshop