Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pedagoninen työelämähorisontti by Mind Map: Pedagoninen työelämähorisontti
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Pedagoninen työelämähorisontti

verkkomateriaalit ja -kurssit

ruotsi

psykologia

maantiede

matematiikka

ranska

äidinkieli

musiikki

terveystieto

historia

yhteiskuntaoppi

uskonto

biologia

opinto-ohjaus

oppilaskunta

teemapäivät

sponsorit

ohjus

ro

verkkolopo

metodikurssi

cv

haastattelu

oppilaitostutustumiset

tuki

kv-projektit

Pohjola-Norden

Saksa

Cern

Unkari

opiskelijavaihto

ystävyyskoulutoiminta

Ranska

opo

yrittäjyysmarkkinat

TE-keskus

Kela

entisten opiskelijoiden esittelyt

verkkolopo

tutustumismatkat

muut oppilaitokset

kansalaisopisto

espanja

abikurssit

valmennuskurssit

Poke

ympäristömittauksen perusteet

vesiekologia

Jyväskylän yliopisto

kemia

ICT

fysiikka

JAMK

kosteikkopäivät

vierailut

yritykset

Harvestia Oy

Metsätalous

SSYP

paikalliset yritykset

vierailut

messut

vierailijat

OpeTET

yrittäjyystreffit

Karttakeskus

Kirjapiste Oy

projektikurssit

SSYP

stipendit

10 v

opintomatkat, Helsinki,Tampere

kaupunki

ympäristöosasto

Saarijärven reitti

kaavoitusosasto

kulttuuritoimi

Nuorisovaltuusto

kaupungin nuorisohankkeet

oppiaineet

taito- ja taideaineet

elokuvakerho

liikuntalinja

Ihmefilmi-projekti

lukiostipendit

teatterit

liikunnanohjaaja koulutus

reaaliaineet

Jyväskylän yliopisto

kaupungin ympäristöosasto

Karttakeskus

vierailut/vierailijat

Luma

kielet

viestintä

kv-toiminta

suullisentaidonkurssit

vierailijat

vaihto-opiskelijat, Saksa

oppisisällöt

vierailut, Ranska, Unkari

opetusmenetelmät

YTO

TVT

vierailut

vierailijat

kolmassektori

yhdistykset

4H

SSLY

teatterit

Nuorten teatteri

urheiluseurat

Pullistus

kerho-ohjaajan koulutus

kehitettävää

opeTET

opetusmenetelmät

TVT

yhteydet yhteiskuntaan

yhteistyökumppanit