Pedagoninen työelämähorisontti

Keski-Suomen lukiohanke

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pedagoninen työelämähorisontti by Mind Map: Pedagoninen työelämähorisontti

1. verkkomateriaalit ja -kurssit

1.1. ruotsi

1.2. psykologia

1.3. maantiede

1.4. matematiikka

1.5. ranska

1.6. äidinkieli

1.7. musiikki

1.8. terveystieto

1.9. historia

1.10. yhteiskuntaoppi

1.11. uskonto

1.12. biologia

1.13. opinto-ohjaus

2. oppilaskunta

2.1. teemapäivät

2.2. sponsorit

2.3. ohjus

3. ro

3.1. verkkolopo

3.2. metodikurssi

3.2.1. cv

3.3. haastattelu

3.4. oppilaitostutustumiset

3.5. tuki

4. kv-projektit

4.1. Pohjola-Norden

4.2. Saksa

4.3. Cern

4.4. Unkari

4.5. opiskelijavaihto

4.6. ystävyyskoulutoiminta

4.7. Ranska

5. opo

5.1. yrittäjyysmarkkinat

5.2. TE-keskus

5.3. Kela

5.4. entisten opiskelijoiden esittelyt

5.5. verkkolopo

5.6. tutustumismatkat

6. muut oppilaitokset

6.1. kansalaisopisto

6.1.1. espanja

6.1.2. abikurssit

6.1.3. valmennuskurssit

6.2. Poke

6.2.1. ympäristömittauksen perusteet

6.2.2. vesiekologia

6.3. Jyväskylän yliopisto

6.3.1. kemia

6.3.2. ICT

6.3.3. fysiikka

6.4. JAMK

6.4.1. kosteikkopäivät

6.4.2. vierailut

7. yritykset

7.1. Harvestia Oy

7.1.1. Metsätalous

7.2. SSYP

7.3. paikalliset yritykset

7.3.1. vierailut

7.3.2. messut

7.3.3. vierailijat

7.3.4. OpeTET

7.3.5. yrittäjyystreffit

7.4. Karttakeskus

7.5. Kirjapiste Oy

7.5.1. projektikurssit

7.5.2. SSYP

7.5.3. stipendit

7.5.4. 10 v

7.5.5. opintomatkat

7.5.5.1. Helsinki,Tampere

8. kaupunki

8.1. ympäristöosasto

8.1.1. Saarijärven reitti

8.2. kaavoitusosasto

8.3. kulttuuritoimi

8.4. Nuorisovaltuusto

8.5. kaupungin nuorisohankkeet

9. oppiaineet

9.1. taito- ja taideaineet

9.1.1. elokuvakerho

9.1.2. liikuntalinja

9.1.3. Ihmefilmi-projekti

9.1.4. lukiostipendit

9.1.5. teatterit

9.1.6. liikunnanohjaaja koulutus

9.2. reaaliaineet

9.2.1. Jyväskylän yliopisto

9.2.2. kaupungin ympäristöosasto

9.2.3. Karttakeskus

9.2.4. vierailut/vierailijat

9.2.5. Luma

9.3. kielet

9.3.1. viestintä

9.3.2. kv-toiminta

9.3.3. suullisentaidonkurssit

9.3.4. vierailijat

9.3.5. vaihto-opiskelijat

9.3.5.1. Saksa

9.3.6. oppisisällöt

9.3.7. vierailut

9.3.7.1. Ranska

9.3.7.2. Unkari

9.4. opetusmenetelmät

9.4.1. YTO

9.4.2. TVT

9.4.3. vierailut

9.4.4. vierailijat

10. kolmassektori

10.1. yhdistykset

10.1.1. 4H

10.1.2. SSLY

10.2. teatterit

10.2.1. Nuorten teatteri

10.3. urheiluseurat

10.3.1. Pullistus

10.3.2. kerho-ohjaajan koulutus

11. kehitettävää

11.1. opeTET

11.2. opetusmenetelmät

11.3. TVT

11.4. yhteydet yhteiskuntaan

11.5. yhteistyökumppanit