Дидактика

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дидактика by Mind Map: Дидактика

1. Основні категорії дидактики

1.1. навчання

1.1.1. процес навчання і його компоненти

1.1.1.1. цілі

1.1.1.2. завдання

1.1.1.3. зміст

1.1.1.4. форми

1.1.1.5. методи

1.1.1.6. засоби

1.1.1.7. результати навчання

1.2. освіта

1.3. самоосвіта

1.4. викладання

1.5. учіння

1.6. навчальна діяльність

1.7. дидактичні закономірності

1.8. принципи

1.9. знання

1.10. навички

1.11. уміння

1.12. пізнавальна активність

1.13. мотивація учіння

1.14. пізнавальні інтереси і потреби

1.15. об’єкт і суб’єкт пізнання

2. Дидактичні системи

2.1. традиційна школа

2.2. педоцентрична система

3. Дидактична система дистанційного навчання

3.1. Ціль навчання

3.2. Зміст навчання

3.3. Студенти (слухачі)

3.3.1. Included

3.3.2. Included

3.3.3. Excluded

3.4. Викладачі - тьютори

3.5. Методи навчання

3.6. Засоби навчання

3.7. Навчально - матеріальна підсистема

4. Принципи дидактики

4.1. Принцип спрямування навчання

4.1.1. Project specifications

4.1.2. End User requirements

4.1.3. Action points sign-off

4.2. Принцип науковості навчання

4.2.1. Define actions as necessary

4.3. Принцип систематичності і послідовності

4.4. Принцип наочності

5. Дидактичні принципи дистанційного навчання

5.1. Принцип спрямованості навчання

5.2. Принцип науковості навчання

5.3. Принцип вільного вибору здобутої інформації

5.4. Принцип систематичності і послідовності

5.5. Принцип доступності

5.6. Принцип пріоритету діяльнісних та понятійних критеріїв оцінки

5.7. Принцип створення особистісної освітньої продукції

5.8. Принцип інтерактивності

6. Методи дистанційного навчання

6.1. інформаційно-рецептивний

6.1.1. Materials

6.1.2. Personel

6.1.3. Services

6.1.4. Duration

6.2. репродуктивний

6.3. проблемне виклад

6.4. евристичний

6.5. дослідницький

7. Засоби навчання

7.1. Навчальні книги

7.1.1. Dependencies

7.1.2. Milestones

7.2. Мережні навчально-методичні посібники;

7.2.1. Schedule

7.2.2. Budget

7.3. Комп'ютерні навчальні системи в звичайному і мультимедійному варіантах

7.3.1. KPI's

7.4. Аудіо навчально-інформаційні матеріали

7.5. Відео навчально-інформаційні матеріали

7.6. Лабораторні дистанційні практикуми

7.7. Тренажери з вилученим доступом

7.8. Бази даних і знань з вилученим доступом

7.9. Електронні бібліотеки з вилученим доступом

7.10. Засоби навчання на основі експертних навчальних систем

7.11. Засоби навчання на основі геоінформаційних систем (ГІС)

7.12. Засоби навчання на основі віртуальної реальності (ВР)