Подходи в изучаване на отклоненията в поведението

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Подходи в изучаване на отклоненията в поведението by Mind Map: Подходи в изучаване на отклоненията в поведението

1. Социокултурен подход

1.1. Микрониво, включва взаимодействието на индивида с негови вътрешен кръг.

1.1.1. семейство

1.1.2. детска градина

1.1.3. училище

1.2. Ниво мезо, когато възникне формална или неформална комуникация между две групи

1.2.1. родител- училище

1.2.2. родител- партньорска група

1.3. Ekzouroven обхваща широк социална среда, които не са пряко свързани с индивидуален опит, но косвено го засягат (естеството на работа на родителите, на икономическата ситуация в страната, ролята на медиите). Влияе върху социалния статут на децата.

1.4. Макро, представлява културен и исторически контекст на ценности, традиции, закони.

2. Медицински подход

2.1. Тежки психически разстройства

2.1.1. Разстройства в детска и юношеска възраст

2.1.1.1. умствена изостаналост

2.1.1.2. разстройства на вниманието

2.1.1.2.1. хиперактивност

2.1.1.3. разстройства на поведението

2.1.1.3.1. агресивност

2.1.1.3.2. недостатъчно социализирано поведение

2.1.1.4. разстройства, съпроводени с тревога

2.1.1.5. разстройства, свързани с трудности при храненето

2.1.1.5.1. анорексия

2.1.1.5.2. булимия

2.1.1.6. стереотипни движения

2.1.1.7. разстройства с физически прояви

2.1.1.7.1. енурези

2.1.1.7.2. енкопрези

2.1.1.8. доминантни нарушения в развитието

2.1.1.8.1. аутизъм

2.1.2. Психически разстройства с органичен произход

2.1.2.1. сенилни и несенилни деменции

2.1.2.2. разстройства, предизвикани от лекарствени препарати

2.1.3. Шизофренически разстройства

2.1.3.1. несистематизирана шизофрения

2.1.3.2. кататоническа шизофрения

2.1.3.3. параноидна шизофрения

2.1.3.4. шизофрения от неопределен тип

2.1.4. Параноидни разстройства

2.1.4.1. параноя

2.1.5. Некласифицирани психотични разстройства

2.1.5.1. шизофреноформни реакции

2.1.5.2. шизоафективни реакции

2.1.6. Афективни разстройства

2.1.6.1. биполярни разстройства

2.1.6.2. дълбока депресия

2.1.6.3. депресивни неврози

2.1.7. Разстройства, свързани с тревога

2.1.7.1. фобии

2.1.7.2. панически разстройства

2.1.7.3. обесивни разстройства

2.1.8. Соматоформни разстройства

2.1.8.1. конверсионни разстройства

2.1.8.2. соматични разстройства

2.1.8.3. ипохондрия

2.1.9. Дисоциативни разстройства

2.1.9.1. психогенна амнезия

2.1.9.2. психогенна фантазийност

2.1.9.3. множествена личност

2.1.9.4. разстройства, свързани с депресонализацията

2.1.10. Психосексуални разстройства

2.1.10.1. Разстройства, свързани с половата идентификация

2.1.11. Симулирани разстройства

2.1.12. Разстройства в контрола на подбудите

2.1.12.1. Клептомания

2.1.13. Разстройства на адаптацията

2.1.13.1. Разстройства в поведенческата адаптация на работа, вкъщи , в училище и др.

2.1.14. Психологическите фактори, влияещи на физическото състояние

2.1.15. Състояния, несвързани с психическите разстройства, но изискващи внимание или корекция

2.1.15.1. Антисоциални форми на поведение

2.1.15.2. Трудности в поведението, свързани с телесните особености на индивид

2.2. Разстройства на личността

2.2.1. в детска или юношеска възраст, отнасящи се до някои форми на аномално поведение

2.2.2. Разстройства в поведението с ограничен произход, наблюдавани в различни възрасти.

2.2.3. Разстройства в поведението с функционален характер.

2.2.3.1. психопатии

2.2.3.2. психоподобни състояния

2.2.4. Разстройства в поведението, свързани с разстройства на личността, с акцентуациите в нейния характер и промените в процеса на нейното изграждане.

3. Демонология

3.1. През средновековието се смята, че в душата на аномалните индивиди е вселен дяволът и те са своеобразна жертва и същевременно източник на греховността.