Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DE WAARNEMING by Mind Map: DE WAARNEMING

1. STAP 1: GEWAARWORDEN

1.1. Waarnemen als gelaagd proces

1.2. Wat speelt mee in onze waarneming? • Structuur zintuigen • Waarnemingsdrempel/pijndrempel • Slijtage… • Beperkte (bewuste) opname> selectie! • Hersenen corrigeren...

1.3. Een prikkel: een verandering in de uitwendige of inwendige omgeving waarop een organisme reageert • Een zintuig: een orgaan dat gevoelig is voor prikkels en er op reageert met elektrische signalen naar de hersenen. (bron: wikipedia) • De hersenen verwerken de elektrische signalen tot een (psychische) gewaarwording (kleur, vorm, klank, smaak,…)

2. STAP 2: STRUCTUREREN

2.1. Gestaltpsychologie • Vertrekpunt: hoe massa aan informatie verwerken? • Uitgangspunt: eerst het geheel, dan de delen • Selectie van de prikkels door het zien van een Gestalt • Vraag: wat bepaalt daarbij onze waarneming?

2.1.1. Wet 1 • Figuur-achtergrond • Iets komt naar voor tov een achtergrond • De rest gaat naar achter en ‘verdwijnt’ min of meer…

2.1.2. Wet 2 • Het geheel is meer dan de som van de delen • Het geheel bepaalt mee de delen

2.1.3. Het geluid van stilte? Verandert een deel… 12 Ebbinghaus Illusion Andere gestaltwetten (groeperingswetten) • Wet van de nabijheid: Wat dicht bijeen staat wordt als een eenheid gezien • Wet van de gelijkenis: Wat op elkaar lijkt wordt als samen horend gezien 13 • Wet van de geslotenheid: Een onvolledige waarneming vullen we aan tot een volledige • Wet van de eenvoud: Mensen voelen zich aangetrokken tot de meest eenvoudige figuur

3. STAP 3: ZIN OF BETEKENIS GEVEN

3.1. Wat speelt mee in de interpretatie? • Ervaring en kennis • Verwachting, gewoonte • Referentiekader • Behoefte

3.2. Bottum-up factoren: • Vanuit de gewaarwording (zintuiglijke prikkels) • Organisatie prikkelgeheel (Gestalt: figuur-achtergrond) • Patronen/(deel)objecten herkennend

3.3. Top-down factoren: • Uitgangspunt: de prikkels geven onvoldoende informatie en worden

3.4. ‘verrijkt’ met een mentaal model • De context is daarbij erg belangrijk