תפיסת תפקיד המחנך

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
תפיסת תפקיד המחנך by Mind Map: תפיסת תפקיד המחנך

1. ממד ניהולי

1.1. ניהול כיתה פדגוגי

1.1.1. ריכוז חומרים לישיבות

1.1.2. הערכת התקדמות תלמידיו

1.1.3. מחזק אמונה ביכולות התלמידים

1.1.4. מעקב ותיאום תכניות לימוד

1.2. ניהול אישי

1.2.1. מעקב נוכחות

1.2.2. טיפול רגישי

1.2.3. איתור תלמידים עם בעיות

1.2.4. מערב צוות טיפולי

1.2.5. קשר עם הורים

1.3. ניהול כיתה ארגוני

1.3.1. שמורת נהלי בית הספר

1.3.2. שיתוף פעולה עם גורמים תוך בית ספריים

2. ממד אישי רגשי

2.1. העצמה

2.1.1. טיפוח מנהיגות

2.1.2. מתן הזדמנויות

2.2. שיחה אישית

2.3. תמיכה להורים ולתלמידים

2.4. זמינות

3. ממד קבוצתי חברתי

3.1. מקיים שיעורי חינוך

3.2. מעודד יצירתיות של תלמידים

3.3. גיבוש הכיתה כקבוצה חברתית

3.3.1. נורמות

3.3.2. תיאום ציפיות

3.3.3. קידום מנהיגות

3.3.4. לכידות וגיבוש

3.3.5. תקשורת

4. ממד תכני ערכי

4.1. יוזם פעילויות

4.2. מקדם אחריות

4.2.1. אישית וקולקטיבית

4.3. מחנך לערכים

4.3.1. סובלנות

4.3.2. שלום

4.3.3. קבלת האחר

4.3.4. הגידנות