Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Öğretim by Mind Map: Öğretim

1. Öğrenme Kuramları

1.1. Davranışçı

1.2. Yapılandırmacı

1.3. Bilişssel

2. Yaşantı

3. Öğrenme

4. Hedef

5. Kazanımlar

5.1. Bilişssel

5.1.1. Bilgi

5.1.2. Kavrama

5.1.3. Uygulama

5.1.4. Analiz

5.1.5. Sentez

5.1.6. Değerlendirme

5.2. Duyuşsal

5.2.1. Alma

5.2.2. Tepkide Bulunma

5.2.3. Değer Verme

5.2.4. Örgütleme

5.2.5. Kişilik Haline Getirme

5.3. Psikomotor

5.3.1. Kurulma

5.3.2. Kılavuzlama

5.3.3. Beceri Haline Getirme

5.3.4. Duruma Uydurma

5.3.5. Yaratma

6. Öğrenme-Öğretme Yaşantıları

6.1. Öğretim Etkinlikleri

6.1.1. Dikkat Çekme

6.1.2. Ön Öğrenmeleri Hatırlatma

6.1.3. Güdüleme

6.1.4. Ders İşleme

6.1.5. Dönüt

6.1.6. Değerlendirme

6.2. Öğretim Stratejileri

6.2.1. Sunuş Yoluyla

6.2.2. Buluş Yoluyla

6.3. Öğretim Yöntemleri

6.3.1. Anlatım

6.3.2. Tartışma

6.3.3. Örnek Olay

6.3.4. Gösterip Yaptırma

6.3.5. Problem Çözme

6.4. Öğretim Teknikleri

6.4.1. Benzetim

6.4.2. Soru Cevap

6.4.3. Beyin Fırtınası

6.4.4. Grup 66

7. Hedefler

7.1. Uzak Hedef

7.2. Genel Hedef

7.3. Özel Hedef