Samoocena uczniów dotkniętych nadwagą i otyłością w klasach III szkoły podstawowej

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Samoocena uczniów dotkniętych nadwagą i otyłością w klasach III szkoły podstawowej by Mind Map: Samoocena uczniów dotkniętych nadwagą  i otyłością w klasach III szkoły podstawowej

1. Dziecko z nadwagą i otyłością w szkole

1.1. Postrzeganie dziecka z nadwagą i otyłością przez społeczność szkolną

1.2. Jak powstają uprzedzenia wobec dziecka z nadwagą i otyłością

1.3. Dlaczego zawstydzanie i ośmieszanie nie mobilizują do osiągania prawidłowej masy ciała

1.4. Rola nauczyciela we wspieraniu dzieci z nadwagą i otyłością

2. Rola rodziców we wspieraniu dziecka z nadwagą i otyłością

2.1. Wyzwania stojące przed rodzicami dziecka z nadwagą i otyłością

2.2. Nadwaga dziecka problemem rodziny

2.3. Kształtowanie środowiska otaczającego dziecko

2.3.1. Modelowanie

2.3.2. Taktyki, których należy unikać

2.4. Strategie, które działają

2.4.1. Zmiana nawyków żywieniowych

2.4.2. Zwiększenie aktywności fizycznej

2.4.3. Pozostałe aspekty zdrowego stylu życia

3. Wsparcie psychologiczne dziecka z nadwagą i otyłością

4. Podstawy teoretyczne nadwagi i otyłości u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

4.1. Definicja i kryteria otyłości

4.2. Zachowania żywieniowe i aktywność fizyczna dzieci z nadwagą i otyłością

4.2.1. Zachowania żywieniowe

4.2.2. Aktywność fizyczna

4.3. Etiologia otyłości prostej

4.3.1. Uwarunkowania genetyczne otyłości prostej

4.3.2. Uwarunkowania środowiskowe i behawioralne

4.3.3. Okresy krytyczne dla nadmiernego przyrostu masy ciała u dzieci

4.4. Somatyczne i psychoemocjonalne konsekwencje otyłości u dzieci

4.4.1. Problemy psychospołeczne i emocjonalne

4.4.2. Skutki somatyczne

5. Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością na zajęciach wychowania fizycznego

5.1. Udział uczniów w zajęciach wychowania fizycznego

5.2. Rola nauczyciela wychowania fizycznego w pracy z uczniami

5.3. Działania nauczyciela wychowania fizycznego motywujące uczniów do aktywności ruchowej

5.4. Aktywność fizyczna jako sposób spędzania wolnego czasu