Tipus de licencies de software Oscar Acero Masip IES la Caparrella

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tipus de licencies de software Oscar Acero Masip IES la Caparrella by Mind Map: Tipus de licencies de software Oscar Acero Masip IES la Caparrella

1. En xarxa/Multi-usuari

1.1. Llicencia per server

1.2. LLicencia per maquina

1.3. LLicencia per processos

1.4. Per bustia d'entrada(Educaccio)

2. Individual

2.1. Un Usuari

2.1.1. LLicencia permanent

2.1.2. LLicencia freeware

2.1.3. LLicencia de subscripcio

2.1.4. Llicencia Shareware

2.2. LLicencia especial

2.2.1. OEM(Llicencia especial de fabricaccio)

2.2.2. LLicencia de educaccio

2.2.3. Llicencia prohibida a la venta

2.2.4. Llicencia per mes de un usuari

3. Individual/Multi-usuari

3.1. Llicencia de volum

3.2. Per empreses

3.3. Ilimitada

4. Noves Llicencies

4.1. Llicencia actulitzable

4.2. Llicencia per a estudiants

4.3. Llicencia per a segons ordinador

4.4. Llicencia per traballar en casa

4.5. Llicencia domestica

4.6. Llicencia de subscipcio