Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ans_lokaludv by Mind Map: Ans_lokaludv
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Ans_lokaludv

Urban dramaturgi

Ankomst

Lytte - sanse - være tilstede, Måske er dette element allerede centralt for humtek workshoppen

Bygge arena - kulturelt og rumligt

Dialog - inviterer byen indenfor

Innovation - udvikling af projekter m.m.

Måske skal dette element være genstand for en senere ansøgning?

Forløb

Prolog - Humtek workshop

Mindre interventioner i det off rum

Ideer til udviklingen af byen

Begyndelse på Ankomsten

Opfølgning på humtek workshop

Interviews, Visionsworkshop

bygge arena og dialog/samarbejdskultur

Synlig rumlig struktur, Først et konkret synligt udtryk foren samarbejdskultur, derefter ramme for møder/events og større off arrangement, Måske er det først og fremmest tårnet der arbejds med - inde men også udenfor - den synlige del!, Rejsegilde ultimo april

Lokalt netværk og dagsorden, Opsøge folk/netværk der kan kurateres

Dialog og kortlægning

Gåture i byen med lokale guides, EFterfølgende diskussion og lounge i tårnet

kuratering af mindre spontane arrangementer baseret på nye netværk m.m., Flere mindre interventioner i det offentlige rum og supplerende kortlægning

Et kort der måske på samme måde som i "sydhavnens stemme" kan danne en basis for (og fungere som dokumentationer for) den videre diskussion (ikke mindst gåturene)

invitere byen til Amager

Medie forløb, Producere egne debat skabende tekster, Samarbejde med f.eks. Informeren

Større off arrangement - Fri Proces, Seminar i - om og for byen

flere gåture - nu med gæster "udefra"

Opfølgning og dokumentation

Flere konkluderende artikler

Website med dokumentation og plads til den videre dialog

Urban Innovation

Udvikling af mindre projekter - forankring m.m., Som nævnt andetsteds så er dette element måske meget godt at gemme til en senere ansøgning?

Vigtige elementer

Supertanker som den lokaliserede urbane kurator

Vores tanker om et mere langsigtet forløb - urbant laboratorium (med en reference til det bysociale laboratorium)

Bringe alle vigtige lokale aktører i spil (men måske i denne sammenhæng mest vigtig er lokaludvalget)

Samarbejdet med RUC

deres ønske om at markere PBP i en konkret sammenhæng

Mediesamarbejde

Her har vi måske et problem fordi vi ikke kan garantere at dette vil komme op at stå....

Resultater

Kurateringen af en både mere synlig og nærværende diskussion af byen - med Amager øst som udgangspunkt

Giver stemme til lokale byboere, Skabe en mere nuanceret og levende dialog

involvere oversete ressourcer og netværk, Synliggøre og aktivere bydelens ressourcer

Involvere mere formelle aktører som RUC og et nationalt medie, Få diskussionen kvalificeret og bredere ud

Bruge byggeri/interventioner i det offentlige rum både at involvere mere bredt og gøre diskussionen mere konkret, Afprøve nye metoder til en åben og konkret diskussion af byen