Promocja Polski za granicą

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Promocja Polski za granicą by Mind Map: Promocja Polski za granicą

1. Ocena formalna: Regulamin https://goo.gl/YcsORw

1.1. Kierunek

1.1.1. Partnerstwo Wschodnie (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina)

1.1.1.1. Projekty realizowane we współpracy z partnerami z krajów Partnerstwa Wschodniego powinny, z jednej strony, promować polską kulturę a z drugiej, przyczyniać się do zmiany społecznej

1.1.2. Kraje Rady Państw Morza Bałtyckiego (Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Rosja i Szwecja)

1.1.2.1. - wzmocnienie pozycji Polski w zakresie współpracy kulturalnej w tym obszarze. Szczególnym kontekstem było ustanowienie Obszaru Priorytetowego Kultura Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (którego współkoordynatorem jest Polska), jak również zaangażowanie Polski w Partnerstwo ds. Kultury Wymiaru Północnego

1.1.3. Pozostałe kraje (Albania, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Chiny, Indie, Republika Korei)

1.1.3.1. potrzeba pogłębienia i umocnienia dotychczasowych relacji w zakresie współpracy kulturalnej.

1.2. Nacisk na

1.2.1. nawiązanie stałych kontaktów i budowanie podstaw pod długofalową współpracę pomiędzy polskimi a zagranicznymi partnerami.

1.2.2. przemyślana, spójna i dopracowana koncepcja artystyczna i promocyjna

1.2.3. zaangażowanie merytoryczne, organizacyjne i/lub finansowe zagranicznych partnerów

1.2.4. projektów o wymiarze społecznym oraz tych, dla których główną grupą docelową jest młode pokolenie

1.3. Terminy

1.3.1. 1) Etap I - wnioskodawcy, w terminie do 31 stycznia 2017, składają wnioski zawierające wstępny projekt zadania; 2) Etap II - wnioskodawcy, w terminie do 15 maja 2017, składają aktualizacje wniosków,

1.3.2. Realizacja - 2018

1.3.2.1. koszty - od 1 września 2017

1.4. Rodzaj działania

1.4.1. NIE

1.4.1.1. rezydencje artystyczne, stypendia i staże naukowe, wymiany studenckie, zadania dotyczące digitalizacji i archiwizacji, zadania dotyczące wydawania płyt, czasopism, książek i albumów

1.4.2. TAK

1.4.2.1. wystawa bądź inna forma udziału w dużej imprezie zagranicznej

1.5. Koszty kwalifikowalne

1.5.1. max. 80% całkowitego budżetu

1.5.2. 25 tyś - 500 tyś

1.5.3. Honoraria/ wynagrodzenia, tłumaczenia, transport, promocja i reklama za granicą, poligrafia i DTP, aranżacja i wynajem, zezwolenia, materiały, prawa autorskie, wydarzenia, noclegi, ubezpieczenia, ułatwienia dla niepełnoswprawnych

2. Ocena merytoryczna

2.1. Tematy/ Hasła przewodnie - o czym chcemy mówić?

2.1.1. formalnie

2.1.1.1. młodzi ilustratorzy

2.1.1.2. klasyka komiksu

2.1.1.3. polska szkoła plakatu - kiedyś i dziś

2.1.2. treściowo

2.1.2.1. wojna/pokój