Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Szövegszerkesztés by Mind Map: Szövegszerkesztés
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Szövegszerkesztés

Lábjegyzet

Egy-egy szó vagy fogalom magyarázatára szolgál, amit a szövegen kívül, a lap alján, vagy a fejezet, mű végén adunk meg. A szövegben jelzéssel,vagy sorszámmal utalunk a bővebb magyarázatra.

Fejezet

Egyéb elnevezése szakasz vagy szekció. A szöveg önálló formátumú nagyobb része, mely a tartalmi vagy formai tagolást szolgálja.

Szöveg betöltése, mentése

Egy mentett szöveg

Megnyítható

Szerkeszthető

A szöveg menthető

Gombok

Törlés

Delete

Backspace

Enter

A bekezdés végét jelöljük vele. Alkalmas még üres sorok készítésére, illetve a bekezdés bármely sorát kettéválaszthatjuk segítségével

Szövegegységek

Karakter

Betűk, számok, írásjelek, a szóköz, grafikai- és vezérlőjelek számítanak karakternek a szövegszerkesztő programok szempontjából. Vezérlőjel többek között a tabulátor, sor vége és a lapdobás karakter is. Általában beállítható hogy a képernyőn minden karakter látszódjon, nyomtatásban azonban a vezérlőjelek nem jelennek meg.

Szó

Két szóköz közötti karakterekből áll. A szövegszerkesztő program szempontjából lényegtelen hogy számunkra jelentéssel bír-e.

Sor

Karakterekből álló szövegelem, melyet a margók határolnak. A margók határozzák meg a sor maximális hosszát.

Mondat

Olyan szövegegység, amellyel valamit kijelentünk, kérdezünk vagy kívánunk.

Bekezdés

A szöveg egy gondolatcsoportjának a többitől való elkülönítésére szolgáló módszer. A bekezdés első sora bentebb kezdődik, illetve üres sorokkal választjuk el a többi szövegtől.

Lap

Egy lapon megjelenítendő szöveg mennyiségét a margók szélessége, illetve a sorok száma határozza meg.

Élőfej

Olyan szövegegység, amelyet a szövegszerkesztő minden nyomtatásra kerülő lap tetején (élőfej) vagy alján (lábléc) automatikusan elhelyez, az alsó vagy felső margón kívül. Többek között fejezetcímek vagy lapszámozás megjelenítésére alkalmas.

Műveletek

Blokkműveletek

Másolás

Áthelyezés

Kijelőlés

Törlés

Nyomtatás

Nyomtatandó tartomány

oldal, Minden oldalt, az aktuális oldalt, Általunk megadott oldalakat

Kijelölt szöveget

Példányszám

Nagyítás/Kicsinyítés

Több oldal egy lapon

Adott papír mérete

Ki lehet választani a nyomtatót

Minőséget

Papírtipus

Tájolást

Formázás

Bekezdés formázása

Behúzás

Szöveg ígazítása

Térköz

Sorköz

Tördelés

Szövegszerkesztő programok

Karakteres szöveg szerkesztők, NE (Norton Editor), Ékszer, Context, Wordperfect, 5.1, Word 5.0, 5.5, Chiwriter, PE2 (Personal Editor 2), Jegyzettömb, Wordpad

grafikus felületű szövegszerkesztők Windows operációs rendszer, Word 6.0, 95, 97, 2000, XP (2002), 2003, 2007, Wordperfect 8, 2000, 2002, X3, Writer (OpenOffice.org) 1, 2, 3, Starwriter (Staroffice) 5.2, 6, Ami Pro, Word Pro

Unix (Linux), Starwriter (Staroffice) 5.2, 6, Writer (OpenOffice.org) 1, 2, Abiword, Kword

További információk

Wikipédia

Google

Wikikönyvek

Szövegszerkesztés tananyag

Word szövegszerkesztő

Szövegszerkesztés információ1

Szövegszerkesztés információ2

Szövegszerkesztés információ3

Küldés

Levélben (mellékleten)

Mircrosoft Office Outlookon

Levélben (véleményezésre)

Internetes faxszolgáltatót használandó címzetnek

Tabulás

A tabulálás műveletével pontosan egymás alá írhatunk szövegrészeket, szavakat, számokat. A szöveg vízszintes irányú pozícionálását tabulátor karakterekkel és tabulátor ütközőkkel valósítjuk meg: Ha a tabulátor ütközőket előre beállítottuk egy táblázat gépeléséhez, akkor az oszlopok között a Tab billentyűvel lépkedhetünk A tabulátor ütközőkhöz utólag is illeszthetjük a szöveget úgy, hogy kurzorral a szöveg első karakterére állunk, majd a Tab billentyűvel a megfelelő ütközőhöz visszük. A nem kívánt vagy rossz helyre történt tabulálások a szövegben lévő tabulátor karakterek törlésével javíthatók. Ha megváltoztatjuk a tabulátor ütközők helyzetét akkor a tabulált szöveg vízszintes irányban változik, mert a szövegbe írt tabulátor karakterek követik az ütközőket. Ezáltal utólag változásokat eszközölhetünk.

Balra ütköztető tabulátor

Az ütközőtől jobbra helyezi el a szöveget, tehát az egymás alá tabulált szöveg oszlopának bal széle egy vonalban áll.

Jobbra ütköztető tabulátor

A szöveget a tabulátor ütközőtől balra helyezi el, vagyis jobbra ütközteti.

Középre ütköztető tabulátor

A szöveget a tabulátor ütközőtől balra és jobbra szimmetrikusan helyezi el, tehát a szöveg közepe illeszkedik az ütközőhöz.

Tizedesjel-tabulátor

A számok tizedesjelét illeszti az ütköző pozíciójába, a szám egész jegyei ettől jobbra, tizedesjegyei balra helyezkednek el

Függőleges tabulátor

Az ütköző pozíciójába a program egy függőleges vonalat húz a sor teljes magasságában. Ez táblázat készítésénél hasznos. A tabulálással átugrott helyet a program üresen hagyja, vagy pont, kötőjel, aláhúzás formájú feltöltő karakterekkel töltheti fel. Ezek alkalmazása például tartalomjegyzék, árlista készítésénél lehet hasznos.

Szövegbevitel

A számítógép memóriájába szerkesztő program segítségével bevisszük a szöveget, amit a képernyőn rögtön láthatunk. Később a feldolgozás és szerkesztés során a kívánt formára hozhatjuk, menthetjük és kinyomtathatjuk.

Egy régebben bevitt szöveget töltünk be háttértárról szerkesztésre

Begépeljük a szöveget billentyűzettel

először háttértárra kerül, majd onnan töltődik be a programba

A szöveg először háttértárra kerül, majd onnan töltődik be a programba. A szövegbevitelhez tartozik a kész szöveg javítása, átírása is.Különféle nyelvek nem latin betűs írása esetén eltérő betűkészletet vagy beviteli módot kell használnunk.

A szöveget papírról, lapolvasó (szkenner) segítségével visszük be

A szöveget elektronikus formában, számítógép hálózaton keresztül kapjuk

A grafikus szövegszerkesztők főbb szolgáltatásai

Szövegszerkesztési alapok

új dokumentum létrehozása

szöveg bevitele, javítása, cseréje

nézetek használata

dokumentum mentése (tárolása)

nyomtatás

helyesírás-ellenőrzés, javítás

Egyszerűbb formázási lehetőségek

betűformátumok megváltoztatása

bekezdéstulajdonságok megváltoztatása

szegélyek, árnyékolások, hátterek

tabulátorok

felsorolások, számozások

a tartalom létrehozása

Betűtípus

Betűtípusok

Times New Roman

Arial

stb.

Betűstílus

Normal

Dőlt

Félkövér

Félkövér dölt

Méret

1-től 1638-ig

Betűszín

Kék

Zöld

és még sok más

aláhúzás típusa

szóaláhúzás

------ (szaggatott)

sima (általános)

kétszer aláhúzott

stb.

aláhúzás színe

Ugyanolyan színű is lehet, mint a szöveg

Különlegességek

Áthúzott

Kétszer áthúzott

Felső index

Alsó index

Árnyékolt

Körvonalas

Domború

Vésett

Kiskapitális

Nagybetűs

Rejtett

Térköz és pozíció

Méretarány, 1 és 600%között lehet

Betűköz

Elhelyezés

Animációk

fényreklám

konfetti

Menetelő feketehangyák

betűpárok alávágása

Menetelő vöröshangyák

Villodzás

Villogó háttér