Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Eu's Historie by Mind Map: Eu's Historie

1. Denne Union skulle sikre at der ikke kom flere krige imellem de Europæiske lande.

2. I 1952 bliver Kul- og Stålunionen underskrevet

2.1. Frankrig, Belgien, Holland, Vesttyskland, Luxembourg og Italien

3. I 1957 mødtes de seks lande i Rom og underskrev Traktaten om det Europæiske Fællesskab (EF) – også kaldet Rom-traktaten.

3.1. Frankrig, Belgien, Holland, Vesttyskland, Luxembourg og Italien

4. I 1973 blev Danmark, Storbritannien og Irland optaget i samarbejdet.

5. Samarbejdet i EF udviklede sig, og i 1987 trådte EF-pakken i kraft.

5.1. Formålet var at skabe fri bevægelighed for varer, personer og penge mellem medlemslande.

6. I 1993 skiftede EF navn til EU med Maastricht-traktaten. Inden aftalen blev indgået, var der dog krise i EU, fordi Danmark stod i vejen for aftalen. Danmark ville nemlig ikke skrive under på traktaten, før der var skrevet fire forbehold ind. Herefter blev aftalen om at udvide samarbejdet indgået.

6.1. Med Maastricht-traktaten og EU var der planer om et tættere samarbejde på flere områder, fx en fælles valuta. Den 1. januar 2002 blev euroen indført som betalingsmiddel i 12 EU-lande. Siden har syv lande mere indført euroen.

7. I 1999 kom Amsterdam-traktaten, som åbnede for EU's udvidelse mod øst. I 2003 fulgte Nice-traktaten, som skulle gøre EU's institutioner klar til optagelsen af de nye medlemslande. I 2004 skete den store udvidelse. Otte central- og østeuropæiske lande blev sammen med Cypern og Malta medlemmer af EU. Opdelingen af Europa i øst og vest blev dermed bragt til ophør, og et nyt Europa blev født.

8. Efter murens fald ville otte Central- og øst europæiske lande være en del af EF, men man var ikke sikker på om de skulle have lov.

9. https://docs.google.com/document/d/1BwF4uLn4aS1XbyZej_8BTWGwYCNWZ1smFRLzgvJoPBg