Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EU's Historie by Mind Map: EU's Historie

1. 1951 - Begyndelsen

1.1. Ville forhindre en ny krig

1.1.1. Vesttyskland

1.1.2. Italien

1.1.3. Frankrig

1.1.4. Belgien

1.1.5. Holland

1.1.6. Luxembourg

1.2. Fælles Interesser

1.2.1. Økonomisk vækst

1.3. Kul og Stål Unionen

1.3.1. Kontrol af produktionen

2. 1957 - Romtraktaten

2.1. De seks lande mødtes

2.2. Økonomisk og Politisk samarbejde

2.3. Fælles marked uden told

3. 1973 - Nye medlemmer

3.1. Det Europæiske Fællesskab

3.2. Nye lande bliver medlemmer

3.2.1. Danmark

3.2.2. Irland

3.2.3. Storbritannien

4. 1987 - Fri konkurrence

4.1. EF pakken

4.2. Indre Marked

4.3. Regler

4.3.1. Fri Konkurrence

5. 2004 - Udvidelse

5.1. Fælles valuta indført

5.2. Stor udvidelse

5.3. Der åbnes op mod øst

5.4. Opdeling er slut

6. 1993 - Maastrich-traktaten

6.1. Skifter navn til EU

6.2. Krise

6.2.1. Danmark ville ikke underskrive

6.2.2. Fire forbehold