Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EU's historie by Mind Map: EU's historie

1. 1952:

1.1. Det første eupæriske sammenarbejde fandt sted i 1952, og var i mellem Frankrig, Belgien, Holland, Vesttyskland, Luxembourg og Italien, hvor de indgik i en aftale om kål og stål (der det hele startede).

2. 1957:

2.1. De seks lande underskriver Romtraktaten, som betyder, at alle forhindringer i forhold til told og fragt, bliver fjernet. Efter det begynder den økonomiske vækst at stige, og det bliver mere og mere tiltaende at være medlem af "De Europæiske Fællesskaber".

2.1.1. Og i 1973 bliver Danmark, Storbritanien og Irland medlemmer af EF - 1981: Grækenland bliver medlem af EF - 1986: Spanien og Portugal bliver medlem af EF

3. 1993:

3.1. EF skifter navn til Den eupæriske Union, og det økonomiske arbejde bliver en gjort til en politisk union. Man iførte også en fælles mønt mellem landene - euroen, samt en masse andre love, som udenrigs- og sikkerhedspolitik og rets- og udlændingepolitik. I første omgang siger Danmark nej tak til Maastrichttraktaten ( aftalen om mere fællesskab's navn), men ender med at godkende alligevel.

3.1.1. Sverige, Østrig og Finland bliver medlem af EU

4. 1967:

4.1. I 1967 ændre Kål- og stålunionen navn til Det Eupæriske fællesskab. Succes vokser, og i 1973bliver Danmark, Storbritanien og Irland medlemmer af EF.

5. 1987:

5.1. I 1987 trådte EF-pakken i kraft, og det ville gøre det en hel del nemmere for at handle mellem medlemslandene. Det kaldes også fir 'det indre marked'.