Get Started. It's Free
or sign up with your email address
vikings by Mind Map: vikings

1. Valors Culturals, Creences i Paper de la Religió

1.1. Valors Culturals

1.1.1. Les dones estaven destinades a fer les labors de la casa: cuinar, fer net, etc

1.1.2. Les noies es casaven entre els 12 i els 16

1.1.3. Hi havia clans governats per patriarques

1.1.4. Feien jurament de sang, per jurar lleialtat

1.2. Creences i Religió

1.2.1. Al principi els víkings tenien la seva propia religió, la nòrdica, on els deus són Odin, Thor o Freya, entre d'altres

1.2.2. A mesura que anaven tenint contacte amb els territoris saquejats, van anar canviant, fins al punt de la conversió al cristianisme de Noruega i Dinamarca entre els anys 990 i 995

1.2.3. Més tard els altres territoris víkings, cohesionats pel rei Olaf I de Noruega, van decidir convertir-se al cristianisme

2. Resposta de les Institucions Polítiques i Econòmiques, Resposta de la societat

2.1. Polítiques

2.1.1. Al principi hi havien diferents clans governats per patriarques, així doncs era un govern inestable

2.1.2. Més endavant, hi va aparèixer la figura d'un rei, el qual proposava moltes millores, a les quals la societat, normalment, deia que no (sobretot Islàndia)

2.1.3. El fet que les terres que saquejaven es comencessin a defensar, va fer que el poder del rei de Noruega, perdes poder i van sortir molts caps nous que volien el poder

2.2. Economiques

2.2.1. Una de les fonts d'ingressos que tenien eren les terres que saquejaven, ja que d'allà treien gran quantitat de recursos

2.2.2. Les terres que saquejaven van començar a defensar-se de manera que ja no era un font d'ingressos funcional

2.2.3. Pel fet de la defensa de les terres, els víkings van decidir convertir-se en grans comerciants

3. Descripció dels Problemes que Enfronta la Societat

3.1. En general

3.1.1. La societat víkinga vivia en situacions precaries, ja que degut a les baixes temperatures hi havia pocs aliments

3.1.2. Hi havia moltes morts per falta de menjar

3.2. Vinlandia

3.2.1. Aquests si que tenien gran quantitat de recursos, però es van trobar amb els indis que eren molt hostils i donaven problemes

3.3. Islandia

3.3.1. Quan els colons arriben a la illa es pensen que es una illa amb molts recursos, però amb el pas del temps van descobrir que no era bon terreny, perquè estava molt erosionat

4. Limitacions Ambientals, Climàtiques i de Recursos

4.1. Ambientals

4.1.1. Fins a l'edat mitjana, lloc més enraderit d'Europa

4.1.2. Dificultat a l'hora de fer cultiu, ja que només un 3% de les terres de noruega es apta per al cultiu

4.2. de Recursos

4.2.1. Al utilitzar molta fusta per construir vaixells i fer construccions, al llarg del temps, als territoris víkings hi falta fusta.

4.2.2. En quant a Vinlandia, van poder extreure gran quantitat de recursos, però la terra va ser abandonada per mor dels indígenes hostils

4.3. Climàtiques

4.3.1. Tots els territoris víkings, es caracteritzen per unes temperatures molt baixes

4.3.2. Durant l'expansió de territoris (sobretot Groenlàndia) van patir una onada de fred, amb moltes tempestes

5. Base Productiva i Tecnologies Utilitzades

5.1. Base Productiva

5.1.1. S'alimentaven de cultius produïts a l'estiu, ja que a l'hivern feia massa fred, principalment era ordi, perquè és més resistent al fred.

5.1.2. S'alimentaven de porcs (excepcionalment), de vaques (normalment) i de cabres i ovelles (que no tenien tant prestigi)

5.1.3. Els cavalls els utilitzaven per muntar-hi

5.1.4. Tenien ferro ("esponja de ferro") per fer eines pesades, com pales, destrals, aixades, etc. que fabricaven per al camp

5.2. Tecnologies Utilitzades

5.2.1. Tenien dos tipus de vaixells: els drakkar (ràpids, utilitzats per a la guerra) i els knarr (més amples, utilitzats per al comerç), amb aquests aconsegueixen explorar moltes terres llunyanes.

5.2.2. Per pescar utilitzaven, tant ham com xarxes

5.2.3. Per a la guerra utilitzaven llances, arcs i fletxes

6. Evolució de la Població i Col·lapse de la Societat

6.1. Evolució

6.1.1. Els víkings comencen a atacar territoris, de manera que comencen a créixer, però amb el pas del temps els expulsen d'aquelles terres

6.1.2. Això fa que els víkings decideixin anar cap a zones inhabitades, com Islàndia, Groenlàndia i Vinlandia

6.1.3. Amb aquests nous territoris van evolucionar bastant, ja que van extreure molts recursos nous d'allà, a més es van posar a comerciar

6.2. Col·lapse

6.2.1. La colonia de Vinlandia va fracassar ja que els indígenes de la zona eren massa hostils

6.2.2. Les illes Orcades, Shetland i Feroe van ser cedides a Escòcia per arreglar uns problemes diplomàtics que havien sorgit

6.2.3. El fet de perdre aquests territoris va fer que el territori víking quedes separat en tres parts molt allunyades: Noruega, Islàndia i Groenlàndia