หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

1. อุปกรณ์ของหน่วยความจำสำรอง

2. อุปกรณ์ของหน่วยความจำหลัก

3. อุปกรณ์การทำงานหน่วยการแสดงผล

4. อุปกรณ์การทำงานหน่วยประมวลผล

5. หน้าที่ของหน่วยคอมพิวเตอร์

6. อุปกรณ์การทำงานของหน่วยรับเข้า