หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

1. อุปกรณ์ของหน่วยความจำหลัก

2. อุปกรณ์การทำงานหน่วยการแสดงผล

3. อุปกรณ์การทำงานหน่วยประมวลผล

4. หน้าที่ของหน่วยคอมพิวเตอร์

5. อุปกรณ์ของหน่วยความจำสำรอง

6. อุปกรณ์การทำงานของหน่วยรับเข้า