ESTUDIS D'INVESTIGACIÓ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ESTUDIS D'INVESTIGACIÓ by Mind Map: ESTUDIS D'INVESTIGACIÓ

1. OBSERVACIONALS

2. EXPERIMENTALS

3. En aquest tipus d'estudis s'examina al subjecte. Consisteix en la observació i registre d'aconteixements sense intervindre al curs natural d'aquests.

4. En aquests tipus d'estudis es fa una intervenció i s'estudia l'efecte de la mateixa

5. DESCRIPTIUS

6. ANALÍTICS

7. REPORT DE CASOS I SÈRIE DE CASOS

8. ESTUDIS DE TALL TRANSVERSAL

9. ESTUDIS POBLACIONALS I CORRELACIONALS

10. ESTUDIS DE CASOS I CONTROLS

11. ESTUDIS DE COHORTS

12. ESTUDIS DE PROVES DIAGNOSTIQUES

13. EC AMB EMMASCARAMENT I ASSIGNACIÓ ALEATÒRIA

14. EC SENSE ASSIGNACIÓ ALEATÒRIA

15. EC SENSE EMMASCARAMENT

16. ESTUDIS QUASI EXPERIMENTALS

17. EXPERIMENTS NATURALS