CENTRÁLNÍ OTÁZKY V ETICE DIGITÁLNÍCH MÉDIÍ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CENTRÁLNÍ OTÁZKY V ETICE DIGITÁLNÍCH MÉDIÍ by Mind Map: CENTRÁLNÍ OTÁZKY V ETICE DIGITÁLNÍCH MÉDIÍ

1. Aristoteles - phronesis (moudrost)

1.1. teoretická složka

1.1.1. úvahy

1.2. praktická složka

1.2.1. zkušenostní učení

2. případová studie Facebook - služba Beacon

2.1. propojení inzerce s osobními preferencemi

2.2. podmínky užívání

2.2.1. Čte je skutečně někdo?

2.2.2. Souhlasíte s nimi?

2.2.3. Proč někteří lidé tyto podmínky nečtou a automaticky odkliknou "souhlasím"?

2.3. sledování nákupních preferencí uživatelů

3. digitální média

3.1. neustálé zdůrazňování negativních stránek digitálních médií

3.2. většina dnešních názorů (buď/nebo)

3.2.1. "technology bad" (hrozby)

3.2.2. "technology good" (výhody)

3.3. vlastnosti

3.3.1. interaktivita

3.3.2. prchavost

3.4. snaha o vytvoření jedné etické platformy pro digitální média

4. analogová média X digitální média

4.1. analogová média

4.1.1. při pořizování kopií postupná ztráta informací; kvalita každé kopie klesá

4.1.2. plynulý obsah

4.1.3. omezená kvalita kopírování

4.2. digitální média

4.2.1. při pořizování kopií nehrozí ztráta informací; každá další kopie je stejně kvalitní jako originál

4.2.2. obsah zpřístupněn na základě binárního kódu

4.2.3. neomezené kopírování

4.2.4. konvergence

5. digitální média jako sociální i komunikační prostředek

5.1. e-maily

5.2. webové stránky sociálních stítí

5.3. webové stránky s videi

5.4. webové stránky s obrázky

5.5. osobní blogy

6. 2 názory

6.1. prostor internetu nemá souvislost s fyzickými právy uživatelů

6.2. online chování úzce souvisí s offline chováním, tudíž zásady z offline sféry lze aplikovat i v online sféře

7. etika

7.1. nové etické problémy

7.1.1. Nahrávání videí na mobilní telefon a vystavování na online prostorech - nahranou osobu by obsah mohl poškodit.

7.1.2. Kulturní prolínavost skrze digitální média je stále vyšší -> řada etických problémů, na které nahlíží každá kultura jinak.

7.1.2.1. soukromí

7.1.2.2. autorské právo

7.1.2.3. pornografie

7.1.2.4. násilí

7.1.3. anonymita uživatele při internetovém výzkumu

7.2. stále platí zásada - používat selský rozum