Дистанційне навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Дистанційне навчання by Mind Map: Дистанційне навчання

1. Соціальні мережі:

1.1. Vkontakte

1.1.1. How do we generate and qualify new leads for the target offer?

1.1.2. Prospect Lists

1.1.3. Key Questions to Ask

1.1.4. Sales Collateral

1.1.5. Presentations

1.1.6. Data Sheets

1.1.7. White Papers

1.1.8. ROI Tools

1.1.9. Other Sales Tools (web site, etc.)

1.2. Ffacebook

1.2.1. What is the key messaging and positioning for the service offer? (Pain, alternatives, solution)

1.2.2. How do we communicate internally?

1.2.3. How do we communicate externally?

1.3. Twitter

1.3.1. Marketing Programs (Installed base versus new prospects)

1.3.2. Advertising (Publications, etc.)

1.3.3. Analyst Relations (Target Analysts)

1.3.4. Public Relations

1.3.5. Events (Trade shows, SEO/SEA, Seminars)

1.3.6. Webinars

1.4. Google +

1.5. Instagram

1.6. linkedln

1.7. Badoo

2. Віртуальна реальність уявна реальність, створена за допомогою комп'ютерних систем, які забезпечують візуальні і звукові ефекти, що занурюють глядача в ілюзорний світ за екраном. Користувач оточується породженими комп'ютером образами і звуками, що дають відчуття реальності. Користувач взаємодіє зі штучним світом за допомогою різноманітних сенсорів, таких як, наприклад, шолом і рукавички, які зв'язують його рухи, враження і аудіовізуальні ефекти. Майбутні дослідження в галузі віртуальної реальності скеровані на збільшення враження реальності спостережуваного.

2.1. Revenue Forecasts

2.1.1. Revenue and P&L Forecast (5 Years)

2.1.2. Revenue should be split out quarterly

2.2. Cost Analysis

2.2.1. Should include a description of the costs in entering this business and profitability analysis

2.3. Profitability Analysis

2.3.1. P&L for the offer to include gross margin, net income and break even analysis.

3. Особистий цифровий помічник, в класній кімнаті і на свіжому повітрі

3.1. Особистий цифровий помічник, в класній кімнаті і на свіжому повітрі

4. Технології

4.1. Tablet РС UMPC мобільні телефони, мобільні камери і Smartphone

4.2. Вивчення Mobile Author, наприклад для публікації WAP, J2me і Smartphone

4.3. Вивчення Mobile Author, наприклад для публікації WAP, J2me і Smartphone

4.4. 3GP Для стиснення і способу доставки аудіовізуального вмісту, пов'язаного з мобільним навчання

4.5. GPRS сервіс забезпечує високу швидкість підключення і нормальну передачу данихю

5. Технічні проблеми ,соціальні та освітні проблеми

5.1. Можливості підключення і термін дії батареї

5.2. -Розмір екрану і ключовий розмір

5.3. -Здатність для авторів візуалізувати матеріали для мобільних телефонів

5.4. -Багаточисельні стандарти, розміри екрану і операційні системи-

5.5. -Доступність і ціновий бар'єр для кінцевих користувачів

5.6. Відстежування результатів і правильне використання цієї інформації -Відсутність обмежень на розклад -Особиста і приватна інформація і вміст -Жодних демографічних кордонів

6. Мобільне навчання - тісно пов'язане з електронним та дистанційним навчанням, відмінністю є використання мобільних пристроїв. Навчання проходить незалежно від місця знаходження і відбувається при використанні портативних технологій. Іншими словами, мобільне навчання зменшує обмеження із здобуття освіти по місцезнаходженню за допомогою портативних пристроїв.За останні 10 років мобільне навчання зростало від незначного інтересу до досліджень до істотних проектів в школах, на робочих місцях, в музеях, в містах і сільських районах у всьому світі.

7. План

8. Світлана Сисоєва та її розуміння дистанційного навчання

8.1. Проблема дистанційного навчання.Педагогічний аспект -http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/npo/2003_3-4/Sysojeva.pdf

9. Дистанційне навчання

9.1. Total Available Market

9.1.1. New Prospects

9.1.1.1. How much of each target segment have we penetrated?

9.1.1.2. How much opportunity is available in each target segment?

9.1.2. Existing Customers

9.1.2.1. Can we up-sell existing customers?

10. Субєкти дистанційного навчання Студент - той, хто навчається. Тьютор - той, хто навчає. Організатор - той, хто планує навчальну діяльність, розробляє програми навчання, займається розподіленням студентів за групами і навчальним навантаженням на тьюторів, вирішує різні організаційні питання. Адміністратор - той, хто забезпечує стабільне функціонування системи, вирішує технічні питання, слідкує за статистикою роботи системи.

10.1. Which customers or sets of customers do we sell to?

10.2. What are the target market segments that we want to go after?

10.3. What are the distinct problems for each segment of the market?

11. Переваги дистанційних курсів : гнучкість – можливість викладення матеріалу курсу з урахуванням підготовки, здібностей студентів. актуальність – можливість упровадження новітніх педагогічних, психологічних, методичних розробок; зручність – можливість навчання у зручний час, у певному місці, здобуття освіти без відриву від основної роботи, відсутність обмежень у часі для засвоєння матеріалу; модульність – розбиття матеріалу на окремі функціонально завершені теми, які вивчаються у міру засвоєння і відповідають здібностям окремого студента або групи загалом; економічна ефективність – метод навчання дешевший, ніж традиційні, завдяки ефективному використанню навчальних приміщень, полегшеному коригуванню електронних навчальних матеріалів та мультидоступу до них; можливість одночасного використання великого обсягу навчальної інформації будь-якою кількістю студентів; інтерактивність – активне спілкування між студентами групи і викладачем, що значно посилює мотивацію до навчання, поліпшує засвоєння матеріалу; відсутність географічних кордонів для здобуття освіти. Різні курси можна вивчати в різних навчальних закладах світу.

11.1. Buyer Profile

11.1.1. Title

11.1.2. Industry

11.1.3. Geography

11.1.4. Business Size

11.2. Influencer Profile

11.3. User Profile

11.4. What do customers want and need?

11.5. What business problems do each of these customers have?

12. Дистанційне навчання – сукупність наступних заходів: засоби надання учбового матеріалу студенту; засоби контролю успішності студента; засоби консультації студента програмою-викладачем; засоби інтерактивної співпраці викладача і студента; можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування помилок. Приклад дистанційного курсу : http://kristti.com.ua/content.php?level3=48&level2=7&level1=2

12.1. Do we have competitors and threats in these target markets with the proposed offerings?

12.2. What are our competitors doing and how are they positioning?

12.3. How do we position against each competitor?

13. Дистанцiйне навчання — це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.

13.1. What is driving us to do this?

13.2. SWOT Analysis

13.2.1. Strengths

13.2.2. Weaknesses

13.2.3. Opportunities

13.2.4. Threats

13.3. Customer Findings - What have we learned from customers?