Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

thema 5:werken by Mind Map: thema 5:werken
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

thema 5:werken

5b: Verenigde Staten

westelijk deel van de VS is een onherbergzaam gebied

het leven is daar niet gemakkelijk, steppen en woestijnen, hoge bergen en diepe ravijnen, hitte in de zomer en kou in de winter

tot 1870 leefden er indianen

de blanken kwamen en zochten naar delfstoffen, onder andere naar goud, De indianen werden door de blanken bijna helemaal uitgeroeid, veel indianen leven nu in reservaten

op de grote vlakten zijn belangrijke akkerbouw- en veeteeltgebieden

veel extensieve akkerbouw, veel machines, grote oppervlakten en weinig mensen

extensieve veeteelt, ranchveeteelt

Vroeger ging het vee per trein naar Chicago, de dieren werden er geslacht, ingeblikt en verkocht

Nu gaat het vee naar slachthuizen in de buurt, Met koelauto's wordt het vlees vervoerd.

slachthuizen in Chicago bestaan niet meer, spoorlijnen zijn deels niet meer in gebruik, veel cowboys zijn ander werk gaan doen (vooral dienstverlenend; bv.als chauffeurs)

akkerbouw ook op hellingen

ploegen met de hoogtelijnen mee= van links naar rechts (i.p.v. van boven naar beneden), om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt door de regen, = bodemerosie

producten worden afgewisseld naast elkaar verbouwd, bij het oogsten kun je dan steeds een deel van de helling begroeid laten

meeste mensen wonen in de steden

Ze werken in de industrie, handel verkeer en diensten.

rijk aan delfstoffen

ijzererts, steenkolen en aardolie, ontstaan van veel industrie, vooral langs de kusten, de Grote Meren en de brede rivieren (Mississippi en Missouri), makkelijk vervoer van grondstoffen, auto-industrie, Henry Ford maakte de Ford: de goedkope auto voor iedereen, lopende bandwerk werd ingevoerd (=snel en dus goedkoop), Mensen konden nu buiten de grote steden gaan wonen, vlliegtuigindustrie, Merken als Mc Douglas en Boeing, grote industriesteden, Los Angeles, San Diego, San Francisco en Seattle

5a: werken in de landbouw

Over de hele wereld verspreid werken mensen in de landbouw

vroeger had men vaak een zogenaamd gemengd bedrijf: akkerbouw en veeteelt samen

verbouwen van eten voor mens en dier -> dieren zorgen voor melk, vlees, huiden en mest-> mest op de landbouwgronden-> verbouwen van eten voor mens en dier enz...... (cirkeltje)

onderverdeling van landbouw

akkerbouw, intensief, bijvoorbeeld: sawa's en brandcultuur, levert plantaardige producten, bijvoorbeeld: granen en rijst

veeteelt, intensief, veel dieren op weinig grond, bijvoorbeeld in Europese landen: grote stallen met veel koeien/ varkens, extensief, weinig dieren op veel grond, bijvoorbeeld: ranchveeteelt (steppen en woestijnen), bijvoorbeeld in de VS en Australiƫ, bijvoorbeeld: nomadische veeteelt (steppen en woestijnen), bijvoorbeeld in Afrika, levert dierlijke producten, bijvoorbeeld: melk, wol, huiden en vlees

tuinbouw, intensief, bijvoorbeeld: kassen, Hier bestaan geen seizoenen...., Een computer regelt de warmte, de hoeveelheid water, voedingsstoffen en licht., kost veel geld en er is veel werk nodig

fruitteelt

bosbouw

Stadsmensen zien hun voedsel niet groeien.

Werkers in de landbouw leven dichter bij de natuur en de seizoenen.

Op veel plaatsen is een tekort aan water

irrigatie is nodig, irrigatie is: het bevloeien van droog land (dus: de plantjes water geven; bijvoorbeeld met water uit een put of rivier en dan in gootjes naar het land brengen)