Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

thema 5:werken by Mind Map: thema 5:werken
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

thema 5:werken

5b: Verenigde Staten

westelijk deel van de VS is een onherbergzaam gebied

tot 1870 leefden er indianen

op de grote vlakten zijn belangrijke akkerbouw- en veeteeltgebieden

akkerbouw ook op hellingen

meeste mensen wonen in de steden

rijk aan delfstoffen

5a: werken in de landbouw

Over de hele wereld verspreid werken mensen in de landbouw

vroeger had men vaak een zogenaamd gemengd bedrijf: akkerbouw en veeteelt samen

onderverdeling van landbouw

Stadsmensen zien hun voedsel niet groeien.

Werkers in de landbouw leven dichter bij de natuur en de seizoenen.

Op veel plaatsen is een tekort aan water