Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

plovoucí domy by Mind Map: plovoucí domy
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

plovoucí domy

výhody

levný pozemek

možnost centrálního umístění ve městě

využití nevyužitých prostor

New node

získání nového pozemku

umístění ve městě-u vody bývá nižší hladina hluku

reaguje na kolísání hladiny

bydlet na vodě je krásné

nevýhody

omezení váhy(výšky?) domu

zavislost na technologiích (přečerpávání..)

závislost na ročních obdobích

v čr omezené lokality

nedůvěra potenciálních uživatelů/úřadů atd.

automobily-parkování???

bydlení na vodě přináší starosti-"mocný živel"

důvody pro návrh plovoucích domů-proč plovoucí domy?

je to cool?

je to výhodné?

získáme novou kvalitu?

New node

využijeme nevyužívané?

je to ekologické?

umístění

Praha-Vltava?

Holešovice

Císařská louka

Podolí

?

Labe

nemám páru

slapy

moře

země ohrožené případným stoupáním oceánů, Holandsko

umístění v krásných lokalitách-dům parazituje na prostředí

umístění v bývalých přístavech-nevyužívané pro nákladní dopravu

příležitosti

nové stavební pozemky

nemusí být stavební povolení ??? - zrychleni výstavby ???

neplatí stavební normy ??? - možno realizovat běžně nerealizovatelné ???

možno kolonizovat běžně nevyužívané lokality-nový pohled na svět

u vody je chladno

problémy

v podmínkách ČR

nalézt vhodnou lokalitu-je vůbec v ČR vhodné?, přehrady, řeky, Vltava, Labe, ?, jezera/rybníky

povodně?

zamrzání

proud řeky

předpisy?

obecně

nalézt funkční náplň-vytváření separovaných kolonii-je dobře?

existující lokality plovoucích obydlí, která jsem navštívíl

přístav v Goteborgu (mírně anarchistická komunita žijící téměř zadarmo v rozpadajících se vracích lodí-splašky vypouští do přístavu)

Berlín-Zoologische Garten - kolonie umělců žijících na houseboatech