plovoucí domy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
plovoucí domy by Mind Map: plovoucí domy

1. výhody

1.1. levný pozemek

1.2. možnost centrálního umístění ve městě

1.3. využití nevyužitých prostor

1.3.1. New node

1.4. získání nového pozemku

1.5. umístění ve městě-u vody bývá nižší hladina hluku

1.6. reaguje na kolísání hladiny

1.7. bydlet na vodě je krásné

2. nevýhody

2.1. omezení váhy(výšky?) domu

2.2. zavislost na technologiích (přečerpávání..)

2.3. závislost na ročních obdobích

2.4. v čr omezené lokality

2.5. nedůvěra potenciálních uživatelů/úřadů atd.

2.6. automobily-parkování???

2.7. bydlení na vodě přináší starosti-"mocný živel"

3. příležitosti

3.1. nové stavební pozemky

3.2. nemusí být stavební povolení ??? - zrychleni výstavby ???

3.3. neplatí stavební normy ??? - možno realizovat běžně nerealizovatelné ???

3.4. možno kolonizovat běžně nevyužívané lokality-nový pohled na svět

3.5. u vody je chladno

4. problémy

4.1. v podmínkách ČR

4.1.1. nalézt vhodnou lokalitu-je vůbec v ČR vhodné?

4.1.1.1. přehrady

4.1.1.2. řeky

4.1.1.2.1. Vltava

4.1.1.2.2. Labe

4.1.1.2.3. ?

4.1.1.3. jezera/rybníky

4.1.2. povodně?

4.1.3. zamrzání

4.1.4. proud řeky

4.1.5. předpisy?

4.2. obecně

4.2.1. nalézt funkční náplň-vytváření separovaných kolonii-je dobře?

5. důvody pro návrh plovoucích domů-proč plovoucí domy?

5.1. je to cool?

5.2. je to výhodné?

5.3. získáme novou kvalitu?

5.3.1. New node

5.4. využijeme nevyužívané?

5.5. je to ekologické?

6. umístění

6.1. Praha-Vltava?

6.1.1. Holešovice

6.1.2. Císařská louka

6.1.3. Podolí

6.1.4. ?

6.2. Labe

6.2.1. nemám páru

6.3. slapy

6.4. moře

6.4.1. země ohrožené případným stoupáním oceánů

6.4.1.1. Holandsko

6.4.2. umístění v krásných lokalitách-dům parazituje na prostředí

6.4.3. umístění v bývalých přístavech-nevyužívané pro nákladní dopravu

7. existující lokality plovoucích obydlí, která jsem navštívíl

7.1. přístav v Goteborgu (mírně anarchistická komunita žijící téměř zadarmo v rozpadajících se vracích lodí-splašky vypouští do přístavu)

7.2. Berlín-Zoologische Garten - kolonie umělců žijících na houseboatech