WP 2.3: Stelt documenten op (deel twee)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
WP 2.3: Stelt documenten op (deel twee) by Mind Map: WP 2.3: Stelt documenten op (deel twee)

1. Opstellen documenten

1.1. Opstellen bezwaarschrift

1.2. Opstellen dagvaarding

1.3. Opstellen feitelijke/standaard toelichtingsbrief (advocatuur)

1.4. Opstellen hypotheekakte

1.4.1. Koopcontract

1.4.2. Verzekeringspolis

1.4.3. Offerte

1.4.4. Opdracht dienstverlening

1.4.5. Inspectierapport

1.4.6. Taxatierapport

1.4.7. Nota (makelaardij)

1.5. Opstellen koopakte

1.5.1. Akte van levering

1.5.2. Hypotheekakte

1.5.3. Testament

1.5.4. Huwelijksevoorwaarden

1.5.5. Akte van oprichting

1.5.6. Splitsingakte

1.5.7. Verklaringerfrecht

1.5.8. Nota's/offertes

1.6. Opstellen processtukken

1.6.1. Dagvaarding

1.6.2. Verzoekschrift

2. Rechtssoorten

2.1. Arbeidsrecht

2.1.1. Arbeidsovereenkomst

2.1.2. Beëindigen arbeidsovereenkomst

2.1.3. Bescherming rechtspositie

2.2. Bestuursrecht

2.2.1. Beschikking

2.2.2. Handhaving

2.2.3. Bezwaar en beroep

2.2.4. Algemene rechtbeginselen

2.3. Bestuursrecht in relatie tot notariaat (wet)

2.4. Burenrecht

2.5. Erfrecht (wettelijk, testamentair erfrecht)

2.6. Executie- en beslagrecht

2.6.1. Deurwaarderspraktijk Salarisstrook

2.6.2. Belastingvrije voet

2.6.3. BTAG (tarieven)/btw

2.6.4. Gerechtsdeurwaarderswet

2.7. Faillissenmentensrecht

2.8. Verbintenissenrecht in betrekking tot notariaal

2.8.1. Dwang

2.8.2. Dwaling

2.8.3. Bedrog

2.9. goedrenrecht

2.9.1. Eigendom

2.9.2. Bezit

2.9.3. Houderschap

2.9.4. Verkrijging

2.9.5. (on)roerende zaken

2.9.6. Registergoederen

2.9.7. Rechten op goederen

2.9.7.1. Pand

2.9.7.2. Hypotheek

2.9.7.3. Erfpacht

2.9.7.4. Appartementsrecht

2.9.7.5. Opstal

2.9.7.6. Vruchtgebruik

2.10. Rechtspersonenrecht/vennootschapsrecht in relatie tot notariaat

2.11. Fiscaalrecht in relatie tot notariaat

2.12. Personen- en familierecht in relatie tot notariaat

2.13. Rechtspersonenrecht

2.14. Verbintenissenrecht

2.14.1. Onrechtmatige daad

2.14.2. Bijzondere overeenkomsten

2.14.2.1. Huur

2.14.2.2. Koop

2.15. Executie- en beslagrecht in relatie tot noatriaat