PROMET SAČINJAVAJU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PROMET SAČINJAVAJU by Mind Map: PROMET SAČINJAVAJU

1. INFRASTRUKTURA

1.1. ceste

1.2. željeznička pruga

1.3. aerodormi

1.4. luka

2. PROMETALA

2.1. cestovna vozila

2.2. željeznička vozila

2.3. zrakoplovi

2.4. brodovi

3. OPERACIJE

3.1. svjetla

3.2. znakovi

3.3. kontrola zračnog prometa