Cardiovasculair

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cardiovasculair by Mind Map: Cardiovasculair

1. diuretica

1.1. remmen terugresorptie nacl en h2o, verhoogd urine uitscheiding = diurese, mogelijkheid tot tegenregulatie:= afgifte renine uit nieren, aldosteron en verhoging terugresorptie nacl. Bij hypertensie, water en zout retentie en hoogteziekte

1.2. kaliumverliezende

1.2.1. thiaziden

1.2.1.1. na uitscheiding vergroot in urine door remming tubulaire reabsorptie natrium : fludex

1.2.2. lisdiuretica

1.2.2.1. waterafdrijvend inwerkt op tak lis henle nierlichaampje. Verlagen bloeddruk en verminderen oedeem tgv hartlijden : lasix!

1.3. kaliumsparende

1.3.1. aldosteron antagonist, rechtstreekse inwerking nieren, blokkeren nakanaal ( aldactone)

2. b blokkers

2.1. hypertensie, angina pectoris, chronisch hartfalen, niet bij astma!! emconcor!

3. calcium antagonist

3.1. inhiberen influx ca in de cellen thv cardiovasculair systeem, ze versterken ongewenste effecten van b blokkers, substraten van CYP3A4; uitgesproken fist pass effect, inhibitor : verhoogt bb

3.2. dihydropyridines

3.2.1. vasodilaterend : nifrepidine

3.2.1.1. FOTO!

3.3. verapamil

3.3.1. vertraagt hartrequentie en contracitiliteit

3.3.1.1. isoptiene

3.4. diltazem

3.4.1. perifere vasodilatatie en vertraging hf

3.4.1.1. tildiem

4. RAS

4.1. lever: angiotensinogeen naar nieren: renine, angiotensiene 1 zo naar longer naar twee. Dit naar bijnierschors die aldosteron produceert naar nieren die verhoogde reabsorptie doet van natruim en h2o : bloeddrukverhoging

4.1.1. foto!!

4.2. ace inhibitor

4.2.1. angiotensine conversie inhibitor inhibveren 1 naar 2

4.2.1.1. zestril

4.3. sartanen

4.3.1. antagonisten van angiotensine 2 receptor bijnierschors

4.3.1.1. cozaar

4.4. renine inhibitor

4.4.1. inhiberen omzetting antiogensiongeen naar 1

4.4.1.1. rasilez

5. hypotensie

5.1. sympaticomimetica : tachycardie en hypertensie bij iv toediening

6. hypolepiemerend

6.1. veranderen levensstijl, statines: primair en secundair cardiovasculaire ziekten

6.1.1. foto

6.2. statines

6.2.1. cholsterolverlagen innemen: eiwit hmg coa sterk afgeremd: productie cholesterol.. De verminderde werking van dit eiwit resulteert in direct te kort cholestrol; lever gaat ldl uit bloed halen waardoor cholesterol bloed daalt.

6.2.1.1. e

6.3. ezetimibe

6.3.1. inhibeert selectief intestinale resorptie cholesterol: ezetrol

6.4. omega 3

6.4.1. verminderd hepatische synthese trigliceryden

6.4.1.1. emconcor

6.5. anionuitwisselaar

6.5.1. binden galzuren in darm en onderbreken ehc

6.5.1.1. question

6.6. fibraten

6.6.1. bezafibraat, agonist ppar hyperl

7. Hypertensie

7.1. a blokkers

7.1.1. minipres

7.2. centraal werkende ah

7.2.1. stimuleren centrale receptoren en remt perifere symphaticusactiviteit

7.2.1.1. catapressan en aldomet

7.3. vasodilatoren

7.3.1. directe vaatverwijding

7.3.1.1. ebrantil

7.4. combinatie

7.4.1. therapietrouw

7.5. hypertensie= risicofactor voor cardiovasculaire, cerebrovasculaire, renale morbiditeit, orgaanschade antihypertensiva inspuiten, eerst aaanpassen levensstijl!!!

8. Angina pectoris

8.1. nitraten

8.1.1. bij hoge doses, eerste liggend nemen!! hypo, syncope, tachycardie. Nitraten vrije periodes omdat werking kan verminderen!! TTS niet verknippen

8.1.1.1. cedocard, nitroderm

8.2. molsidomine

8.2.1. corvaton

8.3. ivabradin

8.3.1. procorlan

9. Hartfalen

9.1. digitalisglycosiden

9.1.1. blokkeert natriumkalium pomp in de cellen hartspier waardoor de intracellulaire concentratie aan calcium in de cellen van hartspier stijgt en concentratiekracht toeneemt

9.1.1.1. lanoxin en lanitop

9.2. fosfodiesterase 3 inh

9.2.1. cotrope