Topologjia e rrjeteve

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Topologjia e rrjeteve by Mind Map: Topologjia e rrjeteve

1. Topologjia Mesh

1.1. ne kete rrjet cdo kompjuter eshte i lidhur drejtperdrejt me secilin kompjuter te rrjetit. Rasti tipik i nje rrjeti Mesh eshte lidhja e rrjeteve LAn ndermjet tyre.

2. Topologjia Tree

2.1. topologjia Tree mund te shihet si nje bashkesi e rrjeteve yll te vendosura ne hierarki. Vendosja ne forme peme ben qe disa nyja te jene fundore. Roli i ketyre nyjeve eshte te transmetojne informacionin ne nyjat e mesiperme, ne dallim nga tipologjia yll, kjo nuk ka nje nyje qendrore te vetme.

3. Topologjia Bus

3.1. eshte e perberere nga kablloja kryesore e vetme me fundore ne te dyja skajet dhe perben shtyllen kurrizore te sistemit.

4. Topologjia Star

4.1. eshte lloji me i zakonshem dhe me i perdorshem. Ketu te gjitha pajisjet lidhen me hub i cili ndodhet ne qender te lidhjes.

5. Topologjia Ring

5.1. ne kete rast cdo kompjuter ka perbri dy fqinje dhe te githa mesazhet udhetojne nga nje kompjuter ne tjetrin ne drejtim te akrepave te ores.