Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Marketingsmix by Mind Map: Marketingsmix

1. Prisparameteren

1.1. Forhold der påvirker prisfastsættelsen (intern/ekstern)

1.2. Prisfastsættelsesmetoder (konkurrentorienteret, omkostningsorienteret, markedsføringsorienteret)

1.3. Prisstrategier (skimmingprisstrategi, penetrationprisstrategi, langsom prisstrategi, hurtig prisstrategi)

1.4. Priselasticitet

1.5. prisdifferientiering

1.6. Internationalt

1.6.1. Priseskalering

1.6.2. transferpriser

1.6.3. incoterms

1.6.4. Betaling og finansiering

1.6.5. break-even

1.6.6. Profitmaksimering

1.6.7. Maksimering

1.6.8. Priskvalitetførerskab

1.7. Prisfastsættelse af serviceprodukter

1.7.1. faktorer der påvirker prisen (b.la. ingen lagring og konkurrenternes priser)

1.7.2. Revenue-management

2. Place

2.1. Distributionskanalen

2.2. Distributionskanalens opgaver

2.2.1. Informationdindsamling

2.2.2. Promotion

2.2.3. Kontakt

2.2.4. Håndtering

2.2.5. Forhandling med kunde

2.2.6. Transport

2.2.7. Finansiering

2.3. Distribution på konsumentmarkedet

2.3.1. Indirekte distribution

2.3.1.1. Eksklusiv

2.3.1.2. Selektiv

2.3.1.3. Intensiv

2.3.1.4. PLC-placering

2.3.2. Direkte distribution

2.3.2.1. Postordre

2.3.2.2. Fabriksalg

2.3.2.3. Outlet

2.3.2.4. E-handel

2.3.2.4.1. Clicks and mortar

2.3.2.4.2. Clicks only

2.3.3. Mellemhandlers funktioner

2.3.4. Valg af ditributionskanal

2.4. B2B markedets distrubutionskanaler

2.4.1. Indirekte

2.4.2. Direkte

2.5. Detaillisten

2.5.1. kædedannelse

2.5.1.1. Egenligkæde

2.5.1.2. Frivilligkæde

2.5.1.3. Franchise

2.5.2. Beliggenhed

2.5.2.1. Cityorienteret

2.5.2.2. parkeringsorienteret

2.5.2.3. trafikorienteret

2.5.2.4. Centerorienteret

2.5.2.5. Huslejeorineteret

2.5.2.6. indiferent beliggenhed

2.6. Grossist

2.6.1. opkøbsgrossist

2.7. International distribution

2.7.1. Indtræningsstrategi

2.7.2. Distributionsformer

2.7.2.1. Indirekte eksport

2.7.2.1.1. Handelseksportør

2.7.2.1.2. Eksportagent

2.7.2.1.3. Indkøbskontor

2.7.2.1.4. Piggybacking

2.7.2.2. Direkte eksport

2.7.2.2.1. Handelsimportør

2.7.2.2.2. Salgsagent

2.7.2.2.3. Forhandler

2.7.2.2.4. Egne sælgere

2.7.2.2.5. Salgsdatterselskab

2.7.2.2.6. Eksportsamarbejde

2.7.2.2.7. Salg direkte til slutforbrugeren

2.7.2.2.8. OEM Leverandør

2.7.2.3. Produktion i udlandet

2.7.2.3.1. Licensproduktion

2.7.2.3.2. Franchising

2.7.2.3.3. Joint venture

2.7.2.3.4. Direkte investering

3. Promotion

3.1. Promotionstrategi

3.1.1. Push og Pull

3.2. Promotionsformer

3.2.1. Sales promotion (3 typer)

3.2.1.1. Konsumentpromotion

3.2.1.2. Tradepromotion

3.2.1.3. Internpromotion

3.2.2. Reklamer

3.2.3. Public Relation

3.2.4. Direct marketing

3.2.5. Online markedsføring

3.2.6. Personligsalg

3.3. Kommunikationsprocessen

3.3.1. Kodning af budskab

3.3.2. Medier

3.3.3. Modtager

3.3.4. Støj

3.3.5. Medieplanlægning

3.4. Internationalt

3.4.1. Cross culture

3.4.2. Promotionsbarriere

3.4.2.1. Sprog

3.4.2.2. Kulturforskelle

3.4.2.3. Økonomiske forskelle

3.4.2.4. Lovmæssige forskelle

3.4.2.5. Mediemuligheder

3.4.3. Centralisering

3.4.4. Desentralisering

4. Serviceprodukter

4.1. De 7 p'er (process, people, physical evidence)

4.2. Serviceleverancesysytem (front system, backup system)

4.3. SMILK (servicemanagementsystem)

4.4. kerneydelse og periferiydelse (serviekonceptet)

4.5. Serviceydelse som tillægsydelse til det fysiske produkt)

4.6. Sortiment (Bredt, dybt, smal, fladt) (substituerende, komplementær)

4.7. Standardisering og differentiering

5. fysiskeprodukter

5.1. kvalitetsdimensioner (Funktionel, smagsmæssig, tillægsydelser)

5.2. produktklassifikationer

5.3. Emballage (bl.a. Beskyttende, salgsmæssig osv.)

5.4. Sotiment (Bredt, dybt, smal, fladt) (substituerende, komplementær)

5.5. Produktudviklingsmodeller og produktudvikling

5.6. Mærkestrategi

5.6.1. Handelsmærke

5.6.2. Producentmærke

5.6.3. Paraplymærke

5.6.4. Varegruppemærke

5.7. Standardisering og differentiering