Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Pre-Historic by Mind Map: Pre-Historic

1. หินกลาง (Middle stone age) : 10,000 - 2000 B.C.

1.1. รูปเน้นการเคลื่อนไหว

1.2. วาดเล็กลง วาดง่ายๆ เอาเวลาไปทำมาหากินมากกว่า

1.3. ไม่อวดสกิลการวาดมากแบบเมื่อก่อน

1.4. เริ่มวาดคน

1.5. Life

1.5.1. ออกมานอกถ้ำแล้ว

1.5.2. อยู่ตามผา

1.5.3. เริ่มมี story , ใช้ชีวิตประจำวัน

1.5.4. ล่าสัตว์เป็นทีม เพราะล่าได้เยอะกว่า

1.5.5. ไม่ค่อยวาดเยอะ ต้องทำมาหากิน

2. หินเก่า (Old stone age) : 25,000 - 10,000 B.C.

2.1. จิตรกรรม

2.1.1. วิถีชีวิตคล้ายสัตว์ป่า

2.1.2. อยู่ในถ้ำ,เพิงผา

2.1.3. วาดรูปสัตว์/การล่าสัตว์ บนผนัง,เพิงผา

2.1.4. ไม่วาดคน

2.1.5. Ex.ถ้ำ

2.1.5.1. ลาสโก (Lascaux)

2.1.5.1.1. @ลุ่มน้ำดอร์โดน , ตอนใต้ฝรั่งเศส

2.1.5.1.2. รูปที่เขียนเป็นรูปด้านข้าง

2.1.5.1.3. เขียนตามที่เห็นจริง ; ธรรมชาตินิยม

2.1.5.1.4. คนถ้ำจะย้ายถิ่นไปเรื่อยๆ ครอบครัวที่มาอยู่จะวาดทับรูปเดิมไปเลย ทำให้รูปซ้อนทับแปลกๆ

2.1.5.1.5. Texture หินทำให้เกิดการไล่ นน.สี สมจริงขึ้น เช่น วาดวัวท้องก็วาดลงหนที่พื้นโป่งพอง

2.1.5.2. อออัลตามีรา (Altramira Cave)

2.1.5.2.1. รูปเริ่มมีอิริยาบถ ไม่ยืนทื่อเฉยๆ

2.1.5.2.2. เริ่มมี Perspective,มิติ,ตื้นลึก,ตำแหน่งหน้าหลัง

2.1.5.3. ฟองต์เดอโกเม (Font de gaume)

2.1.5.3.1. @ดอร์โดน , France

2.1.5.3.2. แรดขนรุงรัง เดาว่าอากาศน่าจะหนาว

2.1.5.3.3. เขียนรูปสัตว์ใหญ่เท่าตัวจริงลงบนหินใหญ่ๆ นูน

2.1.5.3.4. วิญญาณนิยม

2.1.6. กลวิธีการเขียนถ้ำ

2.1.6.1. จิตรกรรม/ประติมากรรม/วาดเส้น/ภาพพิมพ์

2.1.6.2. How to ;

2.1.6.2.1. Imprints (ระบายสีรอบมือ)

2.1.6.2.2. หลอดกระดูกสัตว์เป่าสีธรรมชาติลงไป

2.1.6.2.3. เซาะร่องเป็นเส้น

2.1.6.2.4. เผาไม้เขียนภาพ

2.1.6.2.5. เขม่าควันไฟ

2.1.6.2.6. เพ้นสี

2.2. ลักษณะเด่น/พิเศษ

2.2.1. ภูมิปัญญาการเลือกใช้ Texture ของหินให้เหมาะกับสัตว์

2.2.2. คนที่วาดจดจำโครงสร้าง,อิริยาบถได้ดี

2.3. ประติมากรรม

2.3.1. กลวิธี

2.3.1.1. ปั้นดิน

2.3.1.2. แกะหิน

2.3.1.3. แกะ/เจาะสลักลงบกระดูกสัตว์

2.3.1.4. ตัดทอนรายละเอียด

2.3.1.5. พับหัวสัตว์เพื่อให้พอดีกับขนาดวัตถุที่ใช้

2.3.1.6. Venus : ญ งามในสมััยนั้น

2.3.1.6.1. อวบก้นใหญ่หน้าอกใหญ่

2.3.1.6.2. เชื่อว่าเป็นแม่พันธุ์ที่ดี มีลูกได้เยอะ

2.3.1.6.3. ใช้กระดูกสัตว์ / ดิน ปั้น

2.4. ความเชื่อ

2.4.1. " วิญญาณนิยม "

2.4.1.1. วาดลูกดอกใส่สัตว์/ทำร้ายสัตว์

2.4.1.1.1. เชื่อว่าเป็นการตัดวิญญาณสัวตว์

2.4.1.1.2. เรียกขวัญกำลังใจก่อนออกไปล่าจริง

2.4.1.2. มักวาดในที่มืด/ที่ลึกสุดของถ้ำ/ที่เข้าไปลำบาก

2.4.2. "ธรรมชาตินิยม"

2.4.2.1. วาดสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ

2.4.2.2. วาดเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเท่านั้น

2.4.3. เพศ ญ เป็นเพศแห่งการกำเนิด

2.4.3.1. กำเนิดความอุดมสมบูรณ์ / อื่นๆ

2.5. วัตถุประสงค์การสร้าง Art ในสมัยนี้

2.5.1. ตอบสนองความเชื่อ [วิญญาณนิยม]

2.5.2. ยึดเหนี่ยวจิตใจ

3. หินใหม่ (New stone age) : 2500 - 1500 B.C.

3.1. อนุสาวรีย์หิน [Megalithic]

3.1.1. หินตั้ง (Menhirs)

3.1.1.1. ตั้งเดี่ยวๆ

3.1.1.2. ถ้าเอามาตั้งเรียงแถว เรียกว่า Alignment

3.1.1.3. เพื่อพิธีกรรมศาสนา

3.1.1.4. แสดงความภูมิใจว่าตนได้เป็นส่วนหนึ่งของเอกภพ

3.1.2. โต๊ะหิน (Dolmen)

3.1.2.1. โต๊ะยักษ์ คนรอดใต้ได้

3.1.2.2. เป็นบ้านคนตาย

3.1.2.3. พิธีกรรมฝังศพ

3.1.3. หินล้อมเป็นวง (Stonehenge / Cromleoh)

3.1.3.1. เชื่อพระอาทิตย์

3.1.3.2. บวงสรวงพระอาทิตย์

3.1.3.3. เริ่มรู้จักฤดูกาล/ดาราศาสตร์

3.1.3.4. การสร้าง

3.1.3.4.1. ทำเดือยล็อคระหว่างหิน

3.1.3.4.2. ใช้ซุงรองหินลากไป

3.1.3.4.3. ยกหินขึ้นด้านบนสุดด้วยการต่อแพซุงขึ้นทีละชั้นๆจนถึงบนสุดแล้วจีงวางหินที่บนสุด