Det moderne gennembrud 1870-1890

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Det moderne gennembrud 1870-1890 by Mind Map: Det moderne gennembrud 1870-1890

1. Centrale kendetegn

1.1. Litteraturen skulle beskrive verden, som den var med alle dens uretfærdigheder og dårligdomme

1.2. realisme og symbolisme

1.3. Maskiner og effektivitet

1.3.1. Bønder fik mindre at lave

1.3.1.1. Folk på landet levede i fattigdom, fordi meget af arbejdet blev nu lavet af maskiner

1.3.2. Mere tro på videnskaben

1.3.2.1. Charles Darwin

1.3.2.2. Naturvidenskaben og rationalismen smittede af på litteraturen

1.3.3. Boom i byer, urbanisering

1.3.3.1. befolkningsvandring fra land til by

1.3.4. Erhversforholdene ændres

1.3.4.1. Den demokratiske idé dyrkes og tages i brug i det danske bondesamfund

1.3.4.2. mere indtjening for de danske bønder

2. Vigtige personer

2.1. Georg Brandes

2.1.1. (1) ægteskab og det ulige forhold mellem de to køn (2) religion (3) ejendomsretten og den social ulighed

2.1.2. Kendt for at sige ordende "Problemer skal sættes under debat" under hans forelæsning i 1870

2.2. Henrik Pontoppidan

2.2.1. Nobelspris i litteratur for realistiske beskrivelser af dagligdagen i Danmark

2.2.2. Vigtig og stærk samfundskritiker

2.3. Charles Darwin

2.3.1. Evolutionsteorien

2.3.2. Skrev arternes oprindelse med stor betydning for videnskaben på daværende tidspunkt

2.4. J.P. Jacobsen

2.4.1. Naturalismen

2.4.2. Påvirket af Charles Darwin

2.5. Herman Bang

2.5.1. Kendt for sin impressionistiske skrivestil

2.5.2. Kendt for værkerne: "Stille eksiistenser, "Håbløse slægter", "Ved vejen"

3. Vigtige begivenheder

3.1. 3. November 1871

3.1.1. Georg brandes berømte forelæsning

3.2. 1915

3.2.1. Kvinder fik stemmeret

4. Impressionisme

4.1. Ordet stammer fra det franske ord: impression som betyder indtryk

4.1.1. Kunstner: Claude Monet

4.2. Litteratur: Herman Band "de stille eksistenser og excentrikeren"

4.3. En kunstretning inden for malerkunsten fra ca. 1870 til 1890.

4.3.1. Kunst: Skagensmalere

4.3.1.1. P.S. Krøyer

5. Malerier

5.1. Anna Ancher: Pigen i køkkenet

5.1.1. http://content.hirschsprung.dk/5e681575-19b0-4c1b-a510-962e1184f8d1/1/Ancher,%20A.%207%20SMK%20Foto%202011_354.jpg

5.2. P.S. Krøyer: Hornbæk ved vintertid

5.2.1. http://content.hirschsprung.dk/7f78f02f-2a6f-4a75-a9e8-7b2a8057ef91/1/Krøyer%20220_354.jpg

5.3. Christen Dalsgaard: "Mon han dog ikke skulle komme?"

5.3.1. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Dalsgaard%2C_Christen-%22Mon_han_dog_ikke_skulle_komme%3F%22.jpg

6. Tanker

6.1. Ligestilling

6.2. Ateismen - Gud er død

6.2.1. I løbet af det moderne gennembrud blev der gjordt nogle forskellige videnskabelige opdagelser som gjorde, at folk begyndte at gå mere ind for ateismen i stedet for at tro på gud. Den tyske filosof Friedrich Nietzsche sagde endda, at gud er død.

6.3. De 3 k'er

6.3.1. Køn

6.3.2. Kirke

6.3.3. Klasse

6.4. Fornuft, rationalisme, logik

6.4.1. Måden mennesket skulle iagttage og

6.5. Darwinisme

6.5.1. Troen på naturlig selektion udfra Charles Darwins bog "Arternes Oprindelse"

7. (NEW) Det kunstneriske oprør/Mellemkrigstiden

7.1. ændrede virkelighedsopfattelsen

7.2. moderne måder at beskrive oplevelsen af verden på.

7.3. 1920'ernes lyrik

7.3.1. Voldsom

7.4. chokreaktionen

7.4.1. efter krigstiden

7.5. Skrivestile

7.5.1. Modernisme

7.5.1.1. Abstrakt og fokus på modsætninger

7.5.1.2. Uden logisk handling og struktur

7.5.1.3. Underligt sprog

7.5.1.4. Man forsøgte at lave en gengivelse af det flygtige øjeblik med det øjeblikkelige indtryk af lys, luft, vejrforhold, som ofte blev malet i lidt kølige farver med motiver fra hverdagen og almindelige dagligdag

7.5.1.5. Kaotisk og splittet virkelighed

7.5.2. Reallisme

7.5.2.1. Fokus på at skrive realistisk, med et hverdagssprog med en konkret handling og indhold

7.5.2.2. Tekster har oftest en logisk og kronologisk handling

7.6. Foregik mellem 1.-2. verdenskrig

8. Industrialistering

9. Naturalisme

9.1. Fokuserer på mennesket som biologisk væsen generelt på verden som noget videnskabeligt og biologisk. Inden for billedkunst stræbte man eftter at gengive omgivelserne så nøjagtigt og så objektivt som muligt. Naturalistisk billede