М. Коцюбинський "Дорогою ціною"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
М. Коцюбинський "Дорогою ціною" by Mind Map: М. Коцюбинський "Дорогою ціною"

1. Екранізація 1957 рік

2. Композиція

2.1. Історичне підгрунтя: Автор спрямовує погляд у далеку і незриму історію, малює на цьому живописному полотні антикріпосницьку, антифеодальну боротьбу проти кріпаччини ХІХ ст.

2.2. Історичне написання: Повість писалася упродовж 1899-1901 рр., автор кілька раз переробляв її. Варіант підготовлений до друку був у листопаді 1901 року на сторінках "Киевской старины.

3. Сюжет

3.1. Тема: "Зображення героїчної боротьби українського народу проти кріпацтва, боротьба за волю."

3.2. Ідея: оспівування волелюбності українського народу, заклик здобувати волю хоча і дорогою ціною.

3.3. Основна думка: показати боротьбу народу зі своїми гнобителями, навіть дорогою ціною.

3.4. Жанр: повість

4. Сюжетні лінії

4.1. Відтворення історичної епохи

4.2. Боротьба героїв за волю і власне щастя

4.3. Кохання Остапа і Соломії

5. Проблематика

5.1. Проблема волі та кріпацтва

5.2. Проблема коханння

6. Символіка

6.1. Дорога ціна - життя і кохання

6.2. Воли - поневолення

6.3. Туман - безнадія, невідомість

6.4. Вітер - воля

6.5. Ніч - безнадія

6.6. Пожежа - невідворотність

6.7. Річка - життєві труднощі

7. Історія написання

7.1. Експозиція

7.1.1. Підневільне життя селян-кріпаків, їх боротьба за волю

7.2. Зав'язка

7.2.1. Втеча Остапа від пана і панщини

7.3. Розвиток дії

7.3.1. Злигодні Остапа і Соломії, сутички з прикордонною вартою і турецькою поліцією

7.4. Кульмінація

7.4.1. Звільнення Остапа з-під турецької варти Соломією

7.5. Розв'язка

7.5.1. Загибель Соломії

7.6. Епілог

7.6.1. Роздуми старого Остапа про прожите життя

8. Образи

8.1. Головні:

8.1.1. Остап - втілення боротьби проти неволі

8.1.2. Соломія - втілення самопожертви заради кохання

8.2. Епізодичні:

8.2.1. дід Іван

8.2.2. Іван Котигорошко

8.2.3. Цигани

8.2.4. Турки

8.2.5. Пан і панночка