М. Коцюбинський "Дорогою ціною"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
М. Коцюбинський "Дорогою ціною" by Mind Map: М. Коцюбинський "Дорогою ціною"

1. Символіка

1.1. Дорога ціна - життя і кохання

1.2. Воли - поневолення

1.3. Туман - безнадія, невідомість

1.4. Вітер - воля

1.5. Ніч - безнадія

1.6. Пожежа - невідворотність

1.7. Річка - життєві труднощі

2. Екранізація 1957 рік

3. Композиція

3.1. Історичне підгрунтя: Автор спрямовує погляд у далеку і незриму історію, малює на цьому живописному полотні антикріпосницьку, антифеодальну боротьбу проти кріпаччини ХІХ ст.

3.2. Історичне написання: Повість писалася упродовж 1899-1901 рр., автор кілька раз переробляв її. Варіант підготовлений до друку був у листопаді 1901 року на сторінках "Киевской старины.

4. Історія написання

4.1. Експозиція

4.1.1. Підневільне життя селян-кріпаків, їх боротьба за волю

4.2. Зав'язка

4.2.1. Втеча Остапа від пана і панщини

4.3. Розвиток дії

4.3.1. Злигодні Остапа і Соломії, сутички з прикордонною вартою і турецькою поліцією

4.4. Кульмінація

4.4.1. Звільнення Остапа з-під турецької варти Соломією

4.5. Розв'язка

4.5.1. Загибель Соломії

4.6. Епілог

4.6.1. Роздуми старого Остапа про прожите життя

5. Сюжет

5.1. Тема: "Зображення героїчної боротьби українського народу проти кріпацтва, боротьба за волю."

5.2. Ідея: оспівування волелюбності українського народу, заклик здобувати волю хоча і дорогою ціною.

5.3. Основна думка: показати боротьбу народу зі своїми гнобителями, навіть дорогою ціною.

5.4. Жанр: повість

6. Сюжетні лінії

6.1. Відтворення історичної епохи

6.2. Боротьба героїв за волю і власне щастя

6.3. Кохання Остапа і Соломії

7. Образи

7.1. Головні:

7.1.1. Остап - втілення боротьби проти неволі

7.1.2. Соломія - втілення самопожертви заради кохання

7.2. Епізодичні:

7.2.1. дід Іван

7.2.2. Іван Котигорошко

7.2.3. Цигани

7.2.4. Турки

7.2.5. Пан і панночка

8. Проблематика

8.1. Проблема волі та кріпацтва

8.2. Проблема коханння