Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DCC-TTOP by Mind Map: DCC-TTOP

1. ลูกค้า

1.1. ลูกค้าทั่วไป

1.1.1. เจ้าของบ้าน

1.2. ผู้รับเหมา

1.3. ร้านค้า/partner

2. กลุ่มสินค้า

2.1. ลวดลาย

2.1.1. กลุ่มลายกราฟฟิค กลุ่มลายธรรมชาติกราฟฟิค กลุ่มลายหินธรรมชาติ กลุ่มลายไม้กราฟฟิค กลุ่มลายไม้ธรรมชาติ กลุ่มสีพื้น กลุ่มลายหินกราฟฟิค กลุ่มลายธรรมชาติ

2.2. บุผนัง

2.2.1. ขนาด (ซม.) 20 x 25 20 x 30 20 x 30 (ดิจิตอล) 25 x 40 25 x 40 (ดิจิตอล)

2.3. ปูพื้น

2.3.1. ขนาด (ซม.) 20 x 20 30 x 30 30 x 30 (ดิจิตอล) 40 x 40 40 x 40 (ดิจิตอล ขัดขอบ) 40 x 40 (ดิจิตอล) 60 x 60 (ดิจิตอล ขัดขอบ)

2.4. ผลตภัณฑ์อื่นๆ

2.4.1. กาวยาวแนว กาวซีเมนต์ บัวกาบกล้วย

2.5. พื้นผิวกระเบื้อง

3. การบริการ

3.1. การพูด

3.2. การแต่งกาย

3.3. รู้สินค้า

3.4. แนะนำสินค้า

3.5. มีความเป็นกันเองและให้เกียรติลูกค้า

4. ผลิต

4.1. กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง

5. จุดแข็ง

5.1. ผลิตภัณฑ์

5.1.1. ลวดลายเยอะ

5.1.2. ระบุเฉดสีได้

5.1.3. มีจำนวนเยอะ

5.1.4. สินค้าต่อเนื่อง

5.1.5. สั่งผลิตลวดลายได้

5.2. การขนส่ง

5.2.1. ส่งฟรี

5.2.2. กำหนดจุดส่งสินค้า

5.3. การเข้าถึง

5.3.1. มีสาขา 194 สาขา

5.3.2. มี 75 จังหวัด

5.4. ราคา

5.4.1. ราคาย่อมเย้า

5.4.2. ราคาหลากหลาย

6. ช่องทางการขาย

6.1. ขายปลีก

6.1.1. ลูกค้าทั่วไป

6.1.1.1. เจ้าของบ้าน

6.1.1.1.1. บ้านสร้างใหม่

6.1.1.1.2. ปรับปรุง/ซ่อมแซม

6.1.2. ผู้รับเหมา/ช่าง

6.1.2.1. เจ้าของโครงการ

6.1.2.2. สถาปนิก

6.1.2.3. ผู้รับเหมา

6.1.3. เพื่อสังคม

6.1.3.1. วัด

6.1.3.1.1. โบสถ์/วิหาร

6.1.3.1.2. ช่วงหลังเทศกาลทำบุญ

6.1.3.1.3. ลวยลายแบบดอก/ลายไม้

6.1.3.2. โรงเรียน

6.1.3.2.1. อาคารเรียน/อาคารอเนกประสงค์/ห้องน้ำ/โรงครัว

6.1.3.2.2. งบประมาณจากส่วนกลาง

6.1.3.3. หน่วยงานราชการ

6.1.3.3.1. อาคารใหม่

6.1.3.3.2. สีขาว/สีพื้น

6.1.4. โครงการ

6.1.4.1. ผู้รับเหมา

6.1.4.2. สถาปนิก

6.2. ขายส่ง

6.2.1. ร้านค้า