ELS DIFTONGS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ELS DIFTONGS by Mind Map: ELS DIFTONGS

1. (NO es poden separar perqué formen una sola síl·laba.)

2. NO ES PODEN SEPARAR ELS DÍGRAFS

2.1. GU à-gui-la

2.1.1. QU ar-quer

2.1.1.1. LL a-ne-lla

2.1.1.1.1. NY ca-nya

3. ES PODEN SEPARAR ELS DÍGRAFS

3.1. RR por-ra

3.1.1. SS pas-sa

3.1.1.1. L·L col·-le-gi

3.1.1.1.1. SC es-ce-na

4. CREIXENTS

5. DECREIXENTS

6. Són dues vocals juntes que es pronuncien en el mateix cop de veu