Професійне самовдосконалення соціального педагога у ВНЗ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Професійне самовдосконалення соціального педагога у ВНЗ by Mind Map: Професійне самовдосконалення соціального педагога у ВНЗ

1. Відділ підвищення кваліфікації

1.1. Наукові статті науково-педагогічних працівників університету

1.2. Матеріали конференцій

1.3. Автореферати, дисертації монографії

1.4. Посібники

1.5. Методичні матеріали

1.6. Семінари, тренінги, конференції з підвищення кваліфікації

2. Відділ дистанційного навчання

2.1. Матеріали для лабораторних та практичних занять;

2.2. Архів методичних матеріалів викладачів

2.3. Архів наукової літератури

2.4. Відкрита електронна енциклопедія, що має декілька каталогів: - відповідно до інститутів (факультетів); - відповідно до наукових дисциплін; - відповідно до матеріалів, що надаються організаціями дружніми до ВНЗ.

2.5. Семінари та тренінги з підвищення кваліфікації

2.6. Круглі столи, конференції

3. Підрозділ інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання

3.1. - розробка методики та створення електронних навчальних ресурсів для дистанційного навчання

3.2. - підтримка ресурсів науково-освітнього консультативного середовища.

4. Відділ електронних навчальних ресурсів

4.1. Електронні видання (мультимедійні видання, програмні продукти тощо) навчально-методичного призначення

4.2. Електронні видання навчально-методичного призначення, розроблені викладачами та співробітниками університету для організації навчального процесу

4.3. Електронні аналоги (копії) друкованих видань

4.4. Проблемно-орієнтовані бібліографічні та повнотекстові бази даних

5. Інформаційний центр

5.1. Дошка оголошень з можливістю розсилання документів

5.2. Дошка повідомлень

5.3. База нормативних документів університету

5.3.1. База нормативних документів інститутів

5.4. База наказів

5.5. База вхідної та вихідної кореспонденції

5.6. База стандартів освіти (освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр);

5.7. Дискусійний клуб реалізований в формі Інтернет-форуму (призначений для обговорення важливих питань щодо життєдіяльності університету)

5.8. Службова електронна пошта