สุขภาพ/สุขภาวะ (Health/Well-being)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สุขภาพ/สุขภาวะ (Health/Well-being) by Mind Map: สุขภาพ/สุขภาวะ (Health/Well-being)

1. ร่างกาย

1.1. เหนื่อยง่าย

1.2. น้ำหนักเกินเกณฑ์

1.3. ไม่คล่องแคล่วกับกิจกรรมบางอย่าง

1.4. ไม่ถนัดการปีนป่าย

1.5. อ้วน

1.6. ปวดหลังเวลานั่นทำงานนานๆ

1.7. เจ็บส้นเท้าตอนยืนนานๆ

2. จิตใจ

2.1. วิตกกังวลเรื่องการเรียน

2.2. คิดมาก

2.3. เครียดเรื่องงานโปรเจค

2.4. มีปัญหาชอบเก็บไว้คนเดียว

2.5. ผิดหวังกับบางเรื่อง

2.6. เซนซีทีฟ

3. อารมณ์

3.1. บางครั้งหงุดหงิดง่าย

3.2. อารมณ์แปรปรวน

3.3. ซีเรียสเวลาทำงาน

3.4. ขี้รำคาญ

4. สังคม

4.1. ทะเลาะกับรุ่นพี่คนนึง

4.2. เห็นแก่ตัวในบางครั้ง

4.3. ไม่ชอบไม่พอใจอะไรจะไม่พูด

5. ศีลธรรมหรือจิตวิญญาณ

5.1. ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์บางอย่าง

5.2. ปฏิบัติตามศีล5ได้ไม่ครบทุกข้อ

6. สิ่งแวดล้อม

6.1. มลพิษจากท่อไอเสีย ตามท้องถนน

6.2. ห้องน้ำสกปรก

6.3. ไม่คุ้นชินกับสภาพอากาศ

6.4. สุนัขถ่ายเรี่ยราดหน้าบ้าน