Menghadapi Cabaran Kepupusan Bahasa Melayu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Menghadapi Cabaran Kepupusan Bahasa Melayu by Mind Map: Menghadapi Cabaran Kepupusan Bahasa Melayu

1. Ibu bapa boleh mula bertutur anak-anak mereka daripada rumah untuk mendidiknya dalam Bahasa Melayu

2. Sebab-sebab kepentingan

2.1. untuk kekalkan budaya melayu.

2.1.1. Supaya bahasa melayu dapat dipelajari oleh generasi yang seterusnya dan tidak terpupus.

2.2. Supaya generasi akan datang boleh dapat merasakan budaya melayu

2.2.1. Dengan cara apa melalui bahasa?

2.3. Jadi budaya Melayu tidak dapat dilupakan.

3. nah

3.1. pelajar lebih kerap menggunakan Bahasa Inggeris di dalam kelas Bahasa Melayu

3.2. bahasa melayu tidak diguna semasa bertutur.

3.3. Orang tidak bangga dengan bahasa Melayu

3.4. Orang tidak bermampu untuk mengguna istilah Melayu yang betul

3.5. Orang melayu rasa malu untuk bercakap bahasa Melayu

3.6. arus pemodenan dan kemajuan teknologi

3.7. Ramai kawan mereka menggunakkan bahasa melayu

3.8. orang melayu rasa pelik apabila menggunakan bahasa melayu untuk bertutur.

3.9. arus pemodenan dan kemajuan teknologi

3.10. Orang Melayu tidak biasa dengan menggunakan Bahasa Melayu yang baku

3.11. Ramai kawan orang melayu harus bertutur dalam bahasa inggeris untuk memahami satu sama lain-arsyad 2k17

3.12. hakim adal masalah

4. Cara-cara

4.1. Memulakan pembelajaran Bahasa Melayu dri tahap prasekolah

4.2. Kerap melakukan latihan bahasa melayu

4.3. Lebih bertutur dalam Bahasa Malayu di rumah dan semasa berkomunikasi bersama kawan-kawan.

4.4. mengalakkan anak-anak untuk bertutur bahasa melayu di mana mana pun

4.5. mengadakan perintah untuk mengunakan Bahasa Melayu sahaja semasa dalam Bahasa Melayu.

4.6. Mengadakan pesta Bahasa Melayu untuk mengalakkan pelajar-pelajar untuk bertutur dalam Bahasa Melayu dan untuk menunjukkan indahnya Bahasa Melayu.

5. Ibu bapa

5.1. ibubapa mempunyai tanggungjawab/boleh menjadi suri teladan untuk anak anak mereka untuk bertutur denganbahasa yang baku da betukl

5.2. Pemikul tanggunugjawab paling berat dalam mendidk anak.

6. Globalisasi

6.1. Globalisasi adalah arus pemodenan dan juga kemajuan teknologi.

7. Media Massa