Den multimodale værktøjskasse

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Den multimodale værktøjskasse by Mind Map: Den multimodale værktøjskasse

1. Tekst

1.1. Genre

1.1.1. Skønlitteratur

1.1.2. Faglitteratur

1.2. Sprog - Stil

1.2.1. Ordvalg

1.2.2. Sætningsopbygning

1.2.2.1. Forvægt - bagvægt

1.2.3. Brugervenlighed: navigation, læsbarhed, skrifttyper og typografier

1.3. Fortæller - fortælleteknik

1.3.1. Jeg-fortæller

1.3.2. 3. person

1.4. Rum - tid

1.5. Motiv - tema

1.5.1. Indhold – er oplysningerne objektive, korrekte og aktuelle?

1.6. Komposition og kronologiske forløb

1.6.1. Berettermodellen

2. Billeder

2.1. Komposition

2.1.1. Det gyldne snit

2.2. Farve

2.3. Digital bearbejdning

3. Grafik

3.1. Grafer

3.2. Diagrammer

3.3. Tegninger

3.4. Animationer

4. Redundans

4.1. Fortæller de enkelte dele det samme

4.2. Giver det mening, at der er/ikke er redundans

4.2.1. Underbyggelse af budskab

4.2.2. Overfødigt, spild

5. Layout

5.1. Menuer

5.2. Sammenhæng mellem dele

5.3. Brug af farver, billeder og grafik

5.4. Forstyrrende elementer

6. Lyd

6.1. Tale

6.2. Underlægnings musik - stemning

6.3. Musik analyse

6.3.1. Rytme

6.3.2. Melodiske forløb

6.3.3. Klange

6.3.4. Instrumentering

6.3.5. Stemninger

6.3.6. Toneintervaller

7. Kommunikation

7.1. Afsender

7.1.1. Web2

7.1.1.1. Genre

7.1.1.1.1. Wiki

7.1.1.1.2. Blog

7.1.1.1.3. Hjemmeside

7.1.2. Kommercielt

7.1.3. Med hvilket formål?

7.1.4. Troværdighed, fx hvem står bag websiden: Firma, offentlig institution, privat person, interesseorganisation.

7.1.5. Er der mulighed for at komme i kontakt med udgiveren?

7.2. Modtager

7.2.1. Børn

7.2.1.1. Kommercielt

7.2.1.2. Skole

7.2.1.3. Hobby

7.2.2. Voksne

7.3. Interaktion

7.3.1. Brugerskabt indhold

7.3.2. Diskussions muligheder

8. Film/tv

8.1. Klip - rytme

8.2. Vinkler - kameraføring

8.3. Genre

8.3.1. Dokumentar

8.3.1.1. Rendyrket dokumentar

8.3.1.2. Baseret på virkelige hændelser

8.3.2. Fiktion

8.3.2.1. Novellefilm

8.3.2.2. Spillefilm

8.3.3. Reality

8.4. Scenografi

8.5. Dramaturgi

8.5.1. Aktantmodellen

8.5.2. Vendepunkter

9. Perspektivering - kontekst

9.1. Remediering

9.2. Lignende tekster

9.2.1. Intertekstualitet

9.3. Forfatteren

9.4. Historisk sammenhæng

10. Læsetrategier

10.1. Punktlæsning

10.2. Skimmelæsning

10.3. Skærmlæsning

10.3.1. Centrallæsning

10.3.2. Periferilæsning

10.3.3. Nyt punkt