Cultuuronderwijs

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cultuuronderwijs by Mind Map: Cultuuronderwijs

1. Normen en waarden

2. Definities Cultuur/Cultuuronderwijs

2.1. 'Cultuur is de (gelaagde) levensstijl van samenleving.' P.L. Bouman (1964- Cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw.)

2.2. 'Cultuur is alles wat mensen maken en doen.' B.van Heusden (2010-Cultuur in de spiegel).

3. Pijlers van cultuuronderwijs

3.1. Onderwerp

3.2. Cognitieve vaardigheden

3.3. Media

4. Hoofddoel van Cultuuronderwijs

4.1. Ontwikkeling van het culturele zelfbewustzijn en het reflecteren op de cultuur.

5. 3 deeldomeinen van cultuureducatie

5.1. Kunstonderwijs

5.1.1. Kunstzinnige en creatieve vermogens; kennis, inzicht, middelen om (reflectief) deel te nemen aan het (culturele) leven.

5.2. Media-onderwijs

5.2.1. Kundig en kritisch omgaan met (massa) media;leidt tot mediawijsheid.

5.3. Erfgoedonderwijs

5.3.1. Versterkt binding met het verleden en verschaft inzicht in historisch besef en van daar naar de toekomst.

6. Burgerschap

6.1. Brengt jonge burgers die basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving

7. Juf Vildan (Cultuurdrager en cultuuroverdrager)

7.1. Cultuureducatieve activiteiten (Cultuuroverdrager)

7.1.1. Muziek

7.1.1.1. Muziek maken

7.1.1.2. Erfgoed en toekomst

7.1.2. Dans

7.1.2.1. Volksdans

7.1.2.2. Nieuwe dans

7.1.2.3. Bewegen voor vrijheid

7.1.3. Literatuur

7.1.3.1. Poëzie

7.1.3.2. Talen en culturen

7.1.3.3. Boeken

7.1.3.4. Schrijven

7.1.4. Methodes

7.1.4.1. Moet je doen! (Kunst Cultuur)

7.1.5. Drama

7.1.5.1. Theater

7.1.5.2. Spel

7.1.6. Samenwerking

7.1.6.1. Buurt

7.1.6.2. Organisaties

7.1.6.3. Stad

7.1.6.4. Specialisten

7.1.7. Beeldende vorming

7.1.7.1. Ontwerpen

7.1.7.2. Kind als inspiratie en leider

7.2. Definitie Cultuur

7.2.1. Bewust zijn

7.2.2. Begrip

7.2.3. Samenleving

7.2.4. Jezelf ontdekken

7.2.5. Wereld ontdekken

7.3. Cultuurdrager

7.3.1. Familie

7.3.2. Cultuur

7.3.3. Turkse Cultuur

7.3.3.1. Literatuur

7.3.3.2. Eten

7.3.3.3. Dans

7.3.3.4. Beleving

7.3.4. Hobby's

7.3.4.1. Reizen

7.3.4.1.1. Verrijking

7.3.4.2. Schrijven

7.3.4.2.1. Columns

7.3.4.2.2. Dagboek

7.3.4.2.3. Poëzie

7.3.4.2.4. Bloggen

7.3.4.3. Fotografie

7.3.4.4. Lezen

7.3.4.4.1. Boeken

7.3.4.4.2. Tijdschriften

7.3.5. Feesten

7.3.6. Vrijwilliger

7.4. Praktijkervaringen

7.4.1. Doelen

7.4.2. Samenwerking

7.4.3. Visie

7.4.4. Misie

7.4.5. Kinderen

7.5. 3 deeldomeinen

7.5.1. Erfgoedonderwijs

7.5.1.1. Geschiedenis

7.5.1.2. Samenleving

7.5.1.3. Kunstwerken

7.5.1.4. Museum

7.5.1.5. Verhalen

7.5.1.6. Boeken

7.5.1.7. Helden van vroeger en van nu

7.5.2. Media-onderwijs

7.5.2.1. Youtube

7.5.2.2. Bloggen

7.5.2.3. Vakken

7.5.2.3.1. Dans

7.5.2.3.2. Drama

7.5.2.3.3. Muziek

7.5.2.3.4. Beeldende vorming

7.5.2.4. Vloggen

7.5.2.5. Mediawijsheid

7.5.2.6. Actualiteit

7.5.3. Met en zonder woorden

7.5.3.1. Drama

7.5.3.2. Dans

7.5.3.3. Emoties

7.5.4. Kunstonderwijs

7.5.4.1. Bewustwording

7.5.4.2. Reflecteren

7.5.4.2.1. Nieuwe culturen

7.5.4.3. Elk kind is een kunstenaar. Picasso

7.5.4.4. Alles wat we zien

7.5.4.5. Alles wat we voelen en delen

7.5.4.6. Samenleven

7.5.4.6.1. Nieuwe normen en waarden

7.5.4.6.2. Een nieuwe, liefdevolle en een kleurrijke wereld

7.6. Alles wat we doen

7.7. Communicatie

7.8. The little prince

7.8.1. It is only with the heart that one can see rightly, what is essential is invisible to the eye.

7.9. Mahatma Ghandi

7.9.1. Be the change that you want to see in the world

7.10. Rumi

7.10.1. Be grateful for whoever comes, because each has been sent as a guide from beyond.