התערבויות אסטרטגיות

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
התערבויות אסטרטגיות by Mind Map: התערבויות אסטרטגיות

1. development

1.1. search

1.2. chhose

1.3. commit

2. תכנית אסטרטגית

2.1. יישום

2.2. פומביות

2.2.1. יישום

2.2.2. פילוח

2.3. מצרכים

2.3.1. יעד

2.3.2. ביצוע והאצלת סמכויות

2.3.3. מבנה

2.3.4. תרבות ארגונית- טיפוח

2.3.5. הנהגה

2.3.6. חדשנות

2.3.7. כשרון

2.3.8. מיזוגים/רכישות

2.4. ניתוח נתונים

2.4.1. רציונאליות מוגבלת

3. מרכיבי האסטרטגיה

3.1. הגיון כלכלי

3.1.1. התייעלות

3.1.2. ניצול גודל

3.1.3. מחיר

3.1.4. פיתוחים

3.2. זירת פעולה

3.2.1. שרשרת הערך

3.2.2. גאוגרפיה

3.2.3. מוצרים

3.2.4. טכנולוגיות

3.3. דרכים

3.3.1. פיתוח פנימי

3.3.2. מיזמים משותפים

3.3.3. מיזוג/רכישה

3.3.4. עיצוב ארגוני

3.3.5. זכיינות

3.4. הבדלות

3.4.1. תדמית/מוניטין/פה לאוזן

3.4.2. בוטיק/סיטונאות

3.4.3. איכות/מחיר

3.4.4. סגנון/תחכום

3.4.5. מוצר/שירות מבדיל

3.5. סדר פעולות

4. חשיבה אסטרטגית

4.1. idea

4.1.1. frame

4.1.2. baseline

4.1.3. forecast

4.2. execution

4.2.1. evolve

5. יכולות ליבה

6. חזון

7. ייעוד

8. מאבחון להתערבות

9. הגדררות

9.1. שינוי מיצוב

9.2. שינוי מבנה

10. מרכיבים חשובים

10.1. אי וודאות

10.2. בהירות

10.3. מבנה ארגוני

10.4. תרבות ארגונית

10.5. מעורבות העובדים הבכירים

10.6. מחיויבות ויכולות של האנשים

10.7. ניהול ידע

10.8. ניהול שינוי

10.9. ניהול הביצוע

10.10. תקשורת

10.11. תכנית יישום

11. סוגי התערבות

11.1. עיצוב ארגוני

11.1.1. הגדרת תפקיד

11.1.1.1. אפיון התפקיד

11.1.2. היררכיה

11.1.2.1. שרטוט המבנה הארגוני

11.1.3. white space

11.1.3.1. הגדרת ה"מעבר"

11.2. שינוי משתנה

11.3. שינוי בין ארגוני

11.4. ישיבות בין המטה לשטח

11.5. ISC

11.6. אסטרטגיה ארגונית

11.6.1. יוזמה לגיוון

11.6.2. יוזמה לשיפור

11.6.3. סינרגיה

11.6.4. עדיפויות במשאבים

11.6.5. תנאים להצלחה

11.6.5.1. מורכבות הארגון

11.6.5.2. חיזוי הסביבה

11.6.5.3. חוסר וודאות בסביבה

11.6.5.4. השפעת הסביבה