em là người thích hợp

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
em là người thích hợp by Mind Map: em là người thích hợp

1. tính cách

1.1. có trách nhiệm

1.1.1. đúng giờ

1.1.2. nghe lời, chịu làm

1.2. nhiệt tình

1.3. hòa đồng

1.4. cẩn thận

1.4.1. ghi chép lại các thông tin

1.4.2. sắp xếp thông tin hợp lí

1.4.3. gọn gàng

1.4.4. suy nghĩ, hỏi ý kiến rồi mới làm

1.4.5. báo cáo công việc cho mọi người sau khi đã làm xong

1.5. luôn muốn học hỏi

1.6. thử thách bản thân với những điều mới lạ

1.7. đặt tình cảm vào công việc để làm việc năng suất hơn, nghĩa là yêu công việc hơn, vui vì thành viên cũng như team tiến bộ từng ngày chứ không phải là đặt tình cảm cá nhân làm cản trở việc chung

1.8. tôn trọng mọi người

1.9. không hay để ý bất kỳ chuyện không hay trong clb

2. khả năng

2.1. tiếp thu nhanh

2.2. làm việc dưới áp lực cao

2.3. dễ bắt chuyện

2.4. hòa nhập nhanh vào môi trường mới

2.5. dễ bắt kịp với mọi người

3. điểm khác biệt

3.1. làm việc nghiêm túc

3.2. đã được người khác tin tưởng giao viêc thì làm đến cùng, không bỏ giữa chừng

3.3. biết lỗi và mạnh dạn nhận sai về mình

3.4. lắng nghe

3.5. tìm hiểu, tiếp thu để tạo ra cái mới lạ

3.6. biết nhận điểm yếu, tìm hiểu ưu điểm bản thân

3.7. con người nguyên tắc, đi theo kế hoạch

3.8. lập kế hoạch chi tiết cho bản thân

3.9. làm việc nghiêm túc