CREATIVITAT (4 p's)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CREATIVITAT (4 p's) by Mind Map: CREATIVITAT (4 p's)

1. Process

1.1. Alex Osborn

1.1.1. Creativitat és contrari a ciència

1.1.2. És art

1.1.3. És transmisible i es pot educar/ensenyar

1.2. Graham Wallas

1.2.1. Verificació

1.2.2. Inspiració

1.2.3. Preparació

1.2.4. Innovació

2. Product

2.1. Idees

2.1.1. Novetat

2.1.2. Descripció

2.1.2.1. Formes

2.1.2.2. Valors

2.1.2.3. Mode

2.1.2.4. Mitjans d'expressió

2.2. Artefacte

3. Press

3.1. Stan i Pace

3.1.1. Relació de la temperatura de l'entorn i la...

4. Person

4.1. Lewis Ternmann

4.1.1. + Intel·ligència equival a +creativitat

4.2. Getzel i Jackson

4.2.1. + humor equival a + creativitat

4.3. Frank Barron

4.3.1. + temperament equival a + creativitat

4.4. Mary Cover Jones

4.4.1. - maduresa equival a + creativitat